Академічна доброчесність

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Основними принципами академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин є:

 • доброчесність – відданість учасників освітнього процесу моральним принципам та стандартам, які створюють бар’єр для недоброчесності;
 • чесність та порядність – системне уникнення проявів шахрайства, обману, крадіжок під час реалізації власної діяльності;
 • правдивість – прагнення до істини, вільне та відкрите поширення найкращих практик реалізації власної діяльності, їх безперервне надбання та збагачення;
 • прозорість – доступність та відкритість інформації, яка передбачає, що всі учасники освітнього процесу зобов’язані діяти відкрито, передбачувано та зрозуміло;
 • законність – дотримання кожним учасником освітнього процесу законів та стимулювання до цього інших;
 • повага – повага до гідності інших, їхнього фізичного та психічного здоров’я, на благо колегіальності та співпраці з іншими учасниками освітнього процесу;
 • довіра – усі учасники освітнього процесу мають впевненість в чесності один одного;
 • підзвітність – учасники освітнього процесу належним чином використовують делеговані їм повноваження;
 • справедливість – неупереджено однакове ставлення до усіх учасників освітнього процесу, позбавлене дискримінації та нечесності;
 • самовдосконалення та вдосконалення – учасники освітнього процесу визнають важливість та докладають максимальних зусиль до постійного вдосконалення освітньої системи, зокрема через власний професійний розвиток;
 • відповідальність – вміння брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе певні зобов’язання, протистояти проявам академічної недоброчесності, подавати приклади гідної поведінки;
 • сумлінність – учасники освітнього процесу належним чином використовують делеговані їм повноваження без перевищення або несумлінності їх виконання;
 • демократичність управління – управління Університетом на основі залучення усіх відповідних учасників освітнього процесу та етичному виконанні своїх повноважень керівництвом на різних ланках;
 • професіоналізм – підтримання високого рівня компетентності кожним учасником освітнього процесу.
Закон України «ПРО ОСВІТУ», стаття 42. «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ»
1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками 2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 3. Порушенням академічної доброчесності
4. Відповідальність  педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників за порушення академічної доброчесності 5. Відповідальність  здобувачів освіти за порушення академічної доброчесності 6. Про порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

Нормативні документи ДУІТ про академічну доброчесність

Перевірка на плагіат

ДОГОВІР ДУІТ з ТОВ «АНТИПЛАГІАТ» про використання сервісу UNICHECK

Безкоштовні онлайн-сервіси перевірки на плагіат

StrikePlagiarism.com був створений кампанією Plagiat.pl в 2002 році, з метою перевірки академічних письмових робіт на наявність плагіату. Компанія Plagiat.pl була першою компаній, яка почала боротьбу з плагіатом у Польщі, Румунії, Україні, Грузії та Азербайджані, надавши технологічні рішення для університетів цих країн.
PlagiarismCheck.org – це онлайн-платформа, яка здатна виявити зміну порядку слів в тексті, сінонімізаціі, погане перефразування і будь-які інші напрямі збігу вашого текстового контенту.
Сontent watch – антиплагіат-перевірка онлайн – безкоштовно, швидко, і без реєстрації! Ретельний аналіз тексту і пошук копій в Інтернеті. Спеціально розроблений алгоритм перевірить ваш текст на унікальність і відразу скаже результат. Наш сервіс вміє визначати рерайт і інші способи унікалізації тексту.
Що ви бажаєте знайти?