Вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни

Закон України «Про вищу освіту» передбачає право здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Вибіркові компоненти, вибіркові навчальні дисципліни або навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти – це дисципліни, які пропонуються для вивчення здобувачам вищої освіти закладом вищої освіти для більш повного задоволення їх освітніх і кваліфікаційних потреб для потреб суспільства, ефективного використання можливостей закладу освіти тощо.

Вибір дисциплін вибіркових компонентів певної освітньої програми студент здійснює при формуванні індивідуального навчального плану.

Студент має право обрати навчальні дисципліни із запропонованого переліку, або будь-які інші дисципліни із навчального плану іншої спеціальності, які відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному семестрі (осінньому або весняному).

Вивчення вибіркових дисциплін проводиться:

  • на початковому та бакалаврському рівні вищої освіти – з другого навчального року (третього семестру);
  • на магістерському рівні вищої освіти з першого навчального року (першого семестру, вибір проводиться при поданні документів про вступ).

На виконання ст. 62 п.1 абз.15 Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті інфраструктури та технологій, Положення про освітні програми у ДУІТ, Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін студентами Державного університету інфраструктури та технологій вибір дисциплін студентами ДУІТ на наступний навчальний рік  розпочинається з 1 квітня кожного року.

Перелік та анотації вибіркових дисциплін

КІВТ

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

Факультет судноводіння

КІЗТ

Факультет інфраструктури та рухомого складу залізниць

Факультет управління залізничним транспортом

ІУТП

Факультет управління і технологій

 Юридичний факультет

ДІВТ

Дунайський інститут водного транспорту

Що ви бажаєте знайти?