Ліцензування та акредитація

Ліцензування – це державне визнання спроможності вищого навчального закладу розпочати діяльність, пов’язану із наданням освітніх послуг з певного напряму за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Акредитація вищого навчального закладу – це державне визнання його статусу (рівня акредитації).

Акредитація спеціальності у навчальному закладі з певного напряму за рівнем вищої освіти – це державне визнання відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців з цієї спеціальності державним вимогам, стандартам вищої освіти, а також державним вимогам щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Нормативно-правова база щодо процедури проходження акредитації

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності”

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2015 р. №1151 “Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266” 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 25 червня 2020 р. № 565 «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми і Порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 р. № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану»

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Наказ МОН від 11.07.2019 № 977 «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»   

Наказ МОН від 02.07.2021 № 762  «Деякі питання оформлення, переоформлення та видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти (їх дублікатів)»

Лист МОН від 09.07.18 року № 1/9-434 «Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення»

Нормативи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного стану 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку

ПОРЯДОК розгляду заяв про переоформлення сертифікатів про акредитацію освітніх програм

ПОРЯДОК формування графіку прийняття заяв про акредитацію освітніх програм


 

Інформація про:

Що ви бажаєте знайти?