Відомості самооцінювання освітніх програм

2021 рік

Відомості про самооцінювання освітньої програми 48444 Залізничний транспорт, рівень вищої освіти «Доктор філософії», спеціальність 273 Залізничний транспорт

Відомості про самооцінювання освітньої програми 47453 Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз, рівень вищої освіти “магістр”, спеціальність 275 Транспортні технології

Відомості про самооцінювання освітньої програми 48081 Річковий та морський транспорт, рівень вищої освіти «Доктор філософії», спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт»

Відомості про самооцінювання освітньої програми 36320 Судноводіння, рівень вищої освіти «Молодший бакалавр», спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт»

Відомості про самооцінювання освітньої програми 36321 Експлуатація суднових енергетичних установок, рівень вищої освіти «Молодший бакалавр», спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт»

Відомості про самооцінювання освітньої програми 36323 Судноводіння на внутрішніх водних шляхах, рівень вищої освіти «Молодший бакалавр», спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт»

2020 рік

Відомості про самооцінювання освітньої програми 26427 Інженерія програмного забезпечення, рівень вищої освіти «Бакалавр», спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Що ви бажаєте знайти?