Моніторинг якості: розпорядчі документи

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 17/09-13 від 19.05.2022р. “Про участь НПП у міжнародному форумі “Забезпечення якості вищої освіти в умовах війни””
НАКАЗ №36/04-13 від 04.03.2022р. “Щодо проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації ОПП “Екологія на водному транспорті” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ПРОГРАМА проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітнього процесу за ОПП “Екологія на водному транспорті” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

НАКАЗ № 37/04-13 від 04.03.2022р. “Щодо проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації ОПП “Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики”” початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти

ПРОГРАМА проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітнього процесу за ОПП “Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики” початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти

НАКАЗ №35/04-13 від 4 березня 2022 р. про продовження терміну реалізації Програми моніторингу кадрового забезпечення ОПП «Правове регулювання діяльності транспорту»
Розпорядження № 05/09-13 від 17 січня 2022 р. щодо проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітнього процесу за ОПП “Правове регулювання діяльності транспорту” початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти

Програма моніторингу

Розпорядження № 72/01-09/13 від 6 жовтня 2021 р. щодо проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітнього процесу за ОПП «Практична психологія» та ОПП «Психологія бізнесу» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Програма проведення моніторингу

Розпорядження № 62/01-09/13 від 6 жовтня 2021 р. щодо проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітнього процесу за ОПП “Практична психологія” та ОПП “Психологія бізнесу” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Програма проведення моніторингу

Розпорядження № 61/01-09/13 від 4 жовтня 2021 р. щодо проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітнього процесу за ОПП “Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Програма проведення моніторингу

Розпорядження від 28 вересня 2021 р. “Щодо опитування роботодавців”
Наказ №13-04-394/з від 5 липня 2021 р. “Про затвердження складу Групи сприяння академічній доброчесності у ДУІТ”
Розпорядження від 24 червня 2021 р. “Щодо проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації ОПП ‘Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз’ другого (магістерського) рівня вищої освіти”
Програма проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітньо-професійної програми “Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз” другого (магістерського) рівня вищої освіти
Розпорядження від 3 червня 2021 р. № 13-09-40 “Щодо анонімного опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОПП «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз»
Наказ №13-04-219/з від 15 квітня 2021 р. “Про внесення змін до Плану заходів щодо опитування учасників освітнього процесу на період 2021 -2023 рр.
Розпорядження від 10 березня 2021 р. №13-09-20 «Щодо проведення контролю навчально-методичного забезпечення 0ПП «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз»
Розпорядження від 10 березня 2021 р. №13-09-19 «Щодо проведення перевірки документів з підвищення кваліфікації НПП ФУТ»
Розпорядження від 25 березня 2021 року №13-09-23 “Щодо проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійних програм початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти” 
Програма проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійних програм початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти
Програма проведення моніторингу документів з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету управління і технологій

Розпорядження № 13-09-22 від 15 березня 2021р. «Щодо проведення перевірки навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Програма проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Програма проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Розпорядження №13-09-17 від 01 березня 2021р. “Щодо подання графіків відкритих занять”
Наказ №13-04-99-з від 18 лютого 2021р. “Про затвердження плану заходів щодо опитування на 2021-2023рр.”
Розпорядження №13-09-14 від 10 лютого 2021р. “Щодо надання інформації про результати опитування”
Наказ № 13-04-77/з від 5 лютого 2021 р. «Щодо організації підготовки до проведення акредитації освітньо-професійних програм ДІВТ у 2021-2021 н.р.»
Розпорядження № 13-09-03 від 18 січня 2021 р. «Щодо надання звітів про підвищення кваліфікації»
Розпорядження № 13-09-02 від 16 січня 2021р. «Щодо моніторингу освітніх програм у другому півріччі 2020/2021 н.р.»
Додаток до розпорядження
Наказ №13-04-515-з від 26 листопада 2020р. “Щодо проведення планового анонімного опитування здобувачів вищої освіти у першому півріччі 2020-2021 н.р.”
Наказ № 13-04-452-з від 28 жовтня 2020р. “Про розподіл відповідальності за реалізацію системи внутрішнього забезпечення якості освіти”
Наказ №13-04-772/з від 26.12.2019 “Про впровадження Кодексу академічної доброчесності в освітнє середовище ДУІТ”
Що ви бажаєте знайти?