Моніторинг якості: розпорядчі документи

Наказ №13-04-394/з від 5 липня 2021 р. “Про затвердження складу Групи сприяння академічній доброчесності у ДУІТ”
Розпорядження від 24 червня 2021 р. “Щодо проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації ОПП ‘Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз’ другого (магістерського) рівня вищої освіти”
Програма проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітньо-професійної програми “Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз” другого (магістерського) рівня вищої освіти
Розпорядження від 3 червня 2021 р. № 13-09-40 “Щодо анонімного опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОПП «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз»
Наказ №13-04-219/з від 15 квітня 2021 р. “Про внесення змін до Плану заходів щодо опитування учасників освітнього процесу на період 2021 -2023 рр.
Розпорядження від 10 березня 2021 р. №13-09-20 «Щодо проведення контролю навчально-методичного забезпечення 0ПП «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз»
Розпорядження від 10 березня 2021 р. №13-09-19 «Щодо проведення перевірки документів з підвищення кваліфікації НПП ФУТ»
Розпорядження від 25 березня 2021 року №13-09-23 “Щодо проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійних програм початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти” 
Програма проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійних програм початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти
Програма проведення моніторингу документів з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету управління і технологій

Розпорядження № 13-09-22 від 15 березня 2021р. «Щодо проведення перевірки навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Програма проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Програма проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Розпорядження №13-09-17 від 01 березня 2021р. “Щодо подання графіків відкритих занять”
Наказ №13-04-99-з від 18 лютого 2021р. “Про затвердження плану заходів щодо опитування на 2021-2023рр.”
Розпорядження №13-09-14 від 10 лютого 2021р. “Щодо надання інформації про результати опитування”
Наказ № 13-04-77/з від 5 лютого 2021 р. «Щодо організації підготовки до проведення акредитації освітньо-професійних програм ДІВТ у 2021-2021 н.р.»
Розпорядження № 13-09-03 від 18 січня 2021 р. «Щодо надання звітів про підвищення кваліфікації»
Розпорядження № 13-09-02 від 16 січня 2021р. «Щодо моніторингу освітніх програм у другому півріччі 2020/2021 н.р.»
Додаток до розпорядження
Наказ №13-04-515-з від 26 листопада 2020р. “Щодо проведення планового анонімного опитування здобувачів вищої освіти у першому півріччі 2020-2021 н.р.”
Наказ № 13-04-452-з від 28 жовтня 2020р. “Про розподіл відповідальності за реалізацію системи внутрішнього забезпечення якості освіти”
Наказ №13-04-772/з від 26.12.2019 “Про впровадження Кодексу академічної доброчесності в освітнє середовище ДУІТ”
Що ви бажаєте знайти?