Моніторинг якості: звітні документи

Звіти про результати проведення моніторингу 

ЗВІТ проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітнього процесу за ОПП “Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики” початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти
ЗВІТ проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітнього процесу за ОПП “Екологія на водному транспорті” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ЗВІТ (повторно) про результати проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітнього процесу за ОПП “Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Додаток до звіту
ЗВІТ про опитування здобувачів вищої освіти Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління судновими технічними системами і комплексами», щодо можливості формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти та втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій
ЗВІТ про опитування здобувачів вищої освіти Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики», щодо можливості формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти та втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій
ЗВІТ про опитування здобувачів вищої освіти Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Навігація і управління морськими суднами», щодо можливості формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти та втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій
ЗВІТ про результати проведения моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітнього процесу за ОПП «Практична психологія» та ОПП «Психологія бізнесу» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Додаток №1 до Звіту про результати проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітньо-професійної програми «Психологія бізнесу»

Додаток №2 до Звіту про результати проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітньо-професійної програми «Практична психологія»

ЗВІТ про проведення опитування роботодавців у 2021 році щодо якості підготовки фахівців у Дунайському інституті водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій
ЗВІТ про результати проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітнього процесу за ОПП «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Додаток до звіту
ЗВІТ про проведення опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців на факультеті судноводіння у Київському інституті водного транспорту імені Петра-Конашевича-Сагайдачного за освітньо-професійними програмами «Практична психологія» та «Психологія бізнесу».
ЗВІТ про результати проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Додаток до звіту

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ, проведеного з метою підготовки до акредитації освітньо- професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Доповідна про завершення моніторингу навчально-методичного забезпечення ОПП «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз»
Звіт про результати опитування, проведеного з метою підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» другого (магістерського) рівня вищої освіти
ЗВІТ про проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти “Судноводіння на внутрішніх водних шляхах”
Звіт про результати проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Витяг з протоколу засідання Вченої Ради ДУІТ
Звіт про результати проведення моніторингу документів з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету управління і технологій
Звіт про результати проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Звіт про участь гарантів освітніх програм у вебінарах Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Звіт про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у 2020 році
Звіт про проведення моніторингу освітньо-професійних програм у першому півріччі 2020/ 2021 навчального року. 10.12.2020р.

Звіт про опитування здобувачів вищої освіти щодо ефективності організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій на ДФМРТ ДУІТ у I семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про опитування здобувачів-першокурсників щодо виявлення рівня адаптації до освітнього процесу з використанням дистанційних технологій на ДФМРТ ДУІТ у I семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про проведення опитування здобувачів вищої освіти «Викладач очима студента» щодо задоволення рівнем викладання й освітньої діяльності науково-педагогічних працівників Дунайського факультету морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій за 1 семестр 2020-2021 навчального року

Звіт про опитування науково-педагогічних працівників щодо якості освітніх програм, що реалізуються на Дунайському факультеті морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій

Результати проведення опитувань

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ навчально-педагогічних працівників з метою оцінки якості організації освітнього процесу за освітньо-науковою програмою “Залізничний транспорт” третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) спеціальності 273 – «Залізничний транспорт» (2020 – 2021 навчальний рік)
Результати проведеного опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)», галузі знань 27 Транспорт, спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами транспорту)», спеціалізації 275.01 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» (2021-2022 навчальний рік)
РЕЗУЛЬТАТИ проведеного опитування здобувачів вищої освіти за матеріалами Порадника щодо заповнення відомостей самооцінювання ОП ЗВО НАЗЯВО, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Практична психологія» та «Психологія бізнесу» (2021-2022 навчальний рік)
РЕЗУЛЬТАТИ проведеного опитування здобувачів початкового (короткого) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правове регулювання діяльності транспорту», галузі знань 27 Транспорт, спеціальності 271 Річковий та морський транспорт (2021-2022 навчальний рік)
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ стейкхолдерів щодо оцінювання якості освітніх програм кафедри інфраструктури та інноваційних технологій водного транспорту
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ стейкхолдерів щодо оцінювання якості освітніх програм кафедри навігації і управління суднами
Звіт із опитування здобувачів вищої освіти ОПП “Практична психологія” та “Психологія бізнесу” стосовно якості освітнього процесу
Звіт за результатами опитування здобувачів ОС “магістр” ОПП “Практична психологія” стосовно якості освітнього процесу
Звіт із опитування здобувачів вищої освіти ОПП “Практична психологія” та “Психологія бізнесу” щодо якості викладання дисциплін
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) з метою оцінки якості організації освітнього процесу за освітньо-науковою програмою “Залізничний транспорт” за 2020 – 2021 навчальний рік
РЕЗУЛЬТАТИ проведеного опитування здобувачів початкового (короткого) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правове регулювання діяльності транспорту», галузі знань 27 Транспорт, спеціальності 271 Річковий та морський транспорт (2020-2021 навчальний рік)
Звіт із опитування педагогічних працівників за ОПП “Практична психологія” та “Психологія бізнесу” щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в Державному університеті інфраструктури та технологій (грудень 2021 р.)
Звіт із опитування здобувачів вищої освіти ОПП “Практична психологія” та “Психологія бізнесу” щодо якості викладання дисциплін (грудень 2021 р.)
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ, проведеного з метою підготовки до акредитації ОПП «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» другого (магістерського) рівня вищої освіти
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОГО АНКЕТУВАННЯ здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз (CRENG)» в рамках міжнародного проекту ЄС Еразмус+ (598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP) (29 червня 2021 року)
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ роботодавців з метою оцінки якості організації освітнього процесу за освітньо-науковою програмою «Залізничний транспорт» третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) спеціальності 273 – «Залізничний транспорт» за 2020 – 2021 навчальний рік
Результати анкетування здобувачів вищої освіти магістерської освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз (CRENG)» в рамках міжнародного проекту ЄС Еразмус+ проведеного за результатами 2 семестра 2020-2021 навчального року
Результати анкетування здобувачів вищої освіти магістерської освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз (CRENG)» в рамках міжнародного проекту ЄС Еразмус+ проведеного за результатами 1 семестра 2020-2021 навчального року
Загальні результати анкетування науково-педагогічних працівників на факультеті Судноводіння. 2021 рік
Загальні результати анкетування здобувачів вищої освіти на факультеті Судноводіння. 2021 рік
Зведений аналіз анкетування викладачів та студентів на факультеті експлуатації технічних систем на водному транспорті за 2019/21 навчальні роки
Зведені результати опитування студентів факультету «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»
Що ви бажаєте знайти?