Моніторинг якості: звіти

Звіт про результати проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Звіт про результати проведення моніторингу документів з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету управління і технологій
Звіт про результати проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Звіт про результати опитування, проведеного з метою підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Звіт про участь гарантів освітніх програм у вебінарах Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Зведений аналіз анкетування викладачів та студентів на факультеті експлуатації технічних систем на водному транспорті за 2019/21 навчальні роки
Зведені результати опитування студентів факультету «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»
Загальні результати анкетування науково-педагогічних працівників на факультеті Судноводіння. 2021 рік

Загальні результати анкетування здобувачів вищої освіти на факультеті Судноводіння. 2021 рік

Звіт про опитування здобувачів вищої освіти щодо ефективності організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій на ДФМРТ ДУІТ у I семестрі 2020-2021 навчального року
Звіт про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у 2020 році
Звіт про проведення моніторингу освітньо-професійних програм у першому півріччі 2020/ 2021 навчального року. 10.12.2020р.
Що ви бажаєте знайти?