Моніторинг якості: звітні документи

Звіти про результати проведення моніторингу 

Доповідна про завершення моніторингу навчально-методичного забезпечення ОПП «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз»
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОГО АНКЕТУВАННЯ здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз (CRENG)» в рамках міжнародного проекту ЄС Еразмус+ (598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP) (29 червня 2021 року)
ЗВІТ про проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти “Судноводіння на внутрішніх водних шляхах”
Звіт про результати проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Звіт про результати проведення моніторингу документів з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету управління і технологій
Звіт про результати проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Звіт про участь гарантів освітніх програм у вебінарах Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Звіт про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у 2020 році
Аналітична довідка “Аналіз випуску здобувачів вищої освіти ДУІТ у 2020 році”
Звіт про проведення моніторингу освітньо-професійних програм у першому півріччі 2020/ 2021 навчального року. 10.12.2020р.

Результати проведення опитувань

Результати анкетування здобувачів вищої освіти магістерської освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз (CRENG)» в рамках міжнародного проекту ЄС Еразмус+ проведеного за результатами 2 семестра 2020-2021 навчального року
Результати анкетування здобувачів вищої освіти магістерської освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз (CRENG)» в рамках міжнародного проекту ЄС Еразмус+ проведеного за результатами 1 семестра 2020-2021 навчального року
Звіт про результати опитування, проведеного з метою підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Загальні результати анкетування науково-педагогічних працівників на факультеті Судноводіння. 2021 рік

Витяг з протоколу засідання Вченої Ради ДУІТ

Зведений аналіз анкетування викладачів та студентів на факультеті експлуатації технічних систем на водному транспорті за 2019/21 навчальні роки

Зведені результати опитування студентів факультету «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»

Загальні результати анкетування здобувачів вищої освіти на факультеті Судноводіння. 2021 рік

Звіт про опитування здобувачів вищої освіти щодо ефективності організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій на ДФМРТ ДУІТ у I семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про опитування здобувачів-першокурсників щодо виявлення рівня адаптації до освітнього процесу з використанням дистанційних технологій на ДФМРТ ДУІТ у I семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про проведення опитування здобувачів вищої освіти «Викладач очима студента» щодо задоволення рівнем викладання й освітньої діяльності науково-педагогічних працівників Дунайського факультету морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій за 1 семестр 2020-2021 навчального року

Звіт про опитування науково-педагогічних працівників щодо якості освітніх програм, що реалізуються на Дунайському факультеті морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій
Що ви бажаєте знайти?