Моніторинг якості: звітні документи

Звіти про результати проведення моніторингу 

ЗВІТ про результати проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітнього процесу за ОПП «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Додаток до звіту
ЗВІТ про проведення опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців на факультеті судноводіння у Київському інституті водного транспорту імені Петра-Конашевича-Сагайдачного за освітньо-професійними програмами «Практична психологія» та «Психологія бізнесу».
ЗВІТ про проведення опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців у Дунайському інституті водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій за освітньо-професійними програмами: «Навігація і управління морськими суднами», «Управління судновими технічними системами і комплексами», «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики».
ЗВІТ про результати проведення моніторингу якості кадрового забезпечення реалізації освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Додаток до звіту

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ, проведеного з метою підготовки до акредитації освітньо- професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Доповідна про завершення моніторингу навчально-методичного забезпечення ОПП «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз»
Звіт про результати опитування, проведеного з метою підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» другого (магістерського) рівня вищої освіти
ЗВІТ про проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти “Судноводіння на внутрішніх водних шляхах”
Звіт про результати проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Витяг з протоколу засідання Вченої Ради ДУІТ
Звіт про результати проведення моніторингу документів з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету управління і технологій
Звіт про результати проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Звіт про участь гарантів освітніх програм у вебінарах Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Звіт про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у 2020 році
Звіт про проведення моніторингу освітньо-професійних програм у першому півріччі 2020/ 2021 навчального року. 10.12.2020р.

Звіт про опитування здобувачів вищої освіти щодо ефективності організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій на ДФМРТ ДУІТ у I семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про опитування здобувачів-першокурсників щодо виявлення рівня адаптації до освітнього процесу з використанням дистанційних технологій на ДФМРТ ДУІТ у I семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про проведення опитування здобувачів вищої освіти «Викладач очима студента» щодо задоволення рівнем викладання й освітньої діяльності науково-педагогічних працівників Дунайського факультету морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій за 1 семестр 2020-2021 навчального року

Звіт про опитування науково-педагогічних працівників щодо якості освітніх програм, що реалізуються на Дунайському факультеті морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій

Результати проведення опитувань

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ стейкхолдерів щодо оцінювання якості освітніх програм кафедри інфраструктури та інноваційних технологій водного транспорту
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ стейкхолдерів щодо оцінювання якості освітніх програм кафедри навігації і управління суднами
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) з метою оцінки якості організації освітнього процесу за освітньо-науковою програмою “Залізничний транспорт”
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ, проведеного з метою підготовки до акредитації ОПП «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» другого (магістерського) рівня вищої освіти
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОГО АНКЕТУВАННЯ здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз (CRENG)» в рамках міжнародного проекту ЄС Еразмус+ (598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP) (29 червня 2021 року)
Результати анкетування здобувачів вищої освіти магістерської освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз (CRENG)» в рамках міжнародного проекту ЄС Еразмус+ проведеного за результатами 2 семестра 2020-2021 навчального року
Результати анкетування здобувачів вищої освіти магістерської освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз (CRENG)» в рамках міжнародного проекту ЄС Еразмус+ проведеного за результатами 1 семестра 2020-2021 навчального року
Загальні результати анкетування науково-педагогічних працівників на факультеті Судноводіння. 2021 рік
Загальні результати анкетування здобувачів вищої освіти на факультеті Судноводіння. 2021 рік
Зведений аналіз анкетування викладачів та студентів на факультеті експлуатації технічних систем на водному транспорті за 2019/21 навчальні роки
Зведені результати опитування студентів факультету «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»
Що ви бажаєте знайти?