Організація освітнього процесу

Організація освітнього процесу

Організація освітнього процесу в університеті відбувається відповідно
до 
Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті інфраструктури та технологій.

Організація освітнього процесу передбачає:

  • автономність Університету у прийнятті самостійних рішень щодо організації освітнього процесу, визначенні форм освітнього процесу та форм і методів навчання;
  • збереження традицій та введення інновацій у процес освітньої діяльності;
  • ефективне використання людського потенціалу, матеріальних, фінансових та інших ресурсів;
  • забезпечення якісної освіти за всіма освітніми програмами;
  • академічну мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників;
  • функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності;
  • формування довіри до Університету у споживачів освітніх послуг, працедавців і закладів вищої освіти України та зарубіжних країн.

Навчання в ДУІТ здійснюється за такими формами:

  • очна (денна);
  • заочна;
  • дуальна.

Навчальний процес в ДУІТ здійснюється в 3 зміни.

Детально про:

Що ви бажаєте знайти?