Стандарти вищої освіти

Стандарти вищої освіти

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

Затверджені стандарти вищої освіти

 

022 Дизайн – бакалавр 022 Дизайн – магістр
051 Економіка – бакалавр 051 Економіка – магістр
053 Психологія – бакалавр 053 Психологія – магістр
071 Облік і оподаткування  – бакалавр 071 Облік і оподаткування  – магістр
072 Фінанси, банківська справа та страхування – бакалавр 072 Фінанси, банківська справа та страхування- магістр
073 Менеджмент – бакалавр 073 Менеджмент – магістр
075 Маркетинг – бакалавр 075 Маркетинг – магістр
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – бакалавр
081 Право – бакалавр 081 Право – магістр
101 Екологія – бакалавр 101 Екологія – магістр
113 Прикладна математика – бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення – бакалавр 121 Інженерія програмного забезпечення – магістр
122 Комп’ютерні науки – бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – бакалавр 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – магістр
242 Туризм – бакалавр
262 Правоохоронна діяльність – бакалавр 262 Правоохоронна діяльність – магістр
271 Річковий та морський транспорт – бакалавр
273 Залізничний транспорт – бакалавр 273 Залізничний транспорт – магістр
275 Транспортні технології (за видами транспорту) – бакалавр 275 Транспортні технології (за видами транспорту) – магістр
  281 Публічне управління та адміністрування – магістр
292 Міжнародні економічні відносини – бакалавр
Що ви бажаєте знайти?