Рішення за наслідками розгляду акредитаційних справ

Рішення за наслідками розгляду акредитаційних справ

2021 рік

 1. РІШЕННЯ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за наслідками розгляду акредитаційної справи щодо акредитації освітньо-професійної програми «Експлуатація суднових енергетичних установок», освітнього рівня «молодший бакалавр», галузі знань 27 Транспорт, 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізація  271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами (Рішення ухвалене на засіданні НА 22 червня 2021 р., протокол № 10 (53)) (завантажити .pdf)
 2. РІШЕННЯ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за наслідками розгляду акредитаційної справи щодо акредитації освітньо-професійної програми «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах», освітнього рівня «молодший бакалавр», галузі знань 27 Транспорт, 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізація 271.04 Судноводіння на внутрішніх водних шляхах (Рішення ухвалене на засіданні НА 22 червня 2021 р., протокол № 10 (53)) (завантажити .pdf)
 3. РІШЕННЯ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за наслідками розгляду акредитаційної справи щодо акредитації освітньо-професійної програми «Судноводіння», освітнього рівня «молодший бакалавр», галузі знань 27 Транспорт, 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізація 271.01 Навігація і управління морськими суднами (Рішення ухвалене на засіданні НА 22 червня 2021 р., протокол № 10 (53)) (завантажити .pdf)

2020 рік

 1. РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи щодо акредитації освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» освітнього рівня «бакалавр», галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (23.07.2020 р., до протоколу № 14 (31), Справа № 0484/АС-20) (завантажити .pdf)

2019 рік

 1. Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Вагони та вагонне господарство» спеціальність – 273 Залізничний транспорт, галузі знань – 27 Транспорт у Державному університеті інфраструктури та технологій (29.05.2019 р. по 31.05.2019 р.)
  (завантажити.pdf)
 2. Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Локомотиви та локомотивне господарство» спеціальність – 273 Залізничний транспорт, галузі знань – 27 Транспорт у Державному університеті інфраструктури та технологій (29.05.2019 р. по 31.05.2019 р.)
  (завантажити .
  pdf)
 3. Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Залізничні споруди та колійне господарство » спеціальність – 273 Залізничний транспорт, галузі знань – 27 Транспорт у Державному університеті інфраструктури та технологій (29.05.2019 р.  по 31.05.2019 р.)
  (завантажити .
  pdf)
 4. Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою ««Автоматизація та компютерно-інтегровані технології»,» спеціальність – 151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології, галузі знань – 15 Автоматизація та приладобудування у Державному університеті інфраструктури та технологій  (29.05.2019 р. по 31.05.2019 р.)
  (завантажити .pdf)
 5. Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» спеціальність – 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті), галузі знань – 27 Транспорт у Державному університеті інфраструктури та технологій (3.06.2019 р. по 5.06.2019 р.)
  (завантажити .pdf)
 6. Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» спеціальність – 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті), галузі знань – 27 Транспорт у Державному університеті інфраструктури та технологій (10.06.2019 р. по 12.06.2019 р.)
  (завантажити .pdf)
Що ви бажаєте знайти?