Рішення за наслідками розгляду акредитаційних справ

Рішення за наслідками розгляду акредитаційних справ

2023 рік

 1. РІШЕННЯ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за наслідками розгляду акредитаційної справи щодо акредитації освітньо-професійної програми «Право», освітнього рівня «магістр», галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право (Рішення ухвалене на засіданні НАЗЯВО 25 квітня 2023 року, протокол № 6 (35)) (завантажити .pdf)
 2. РІШЕННЯ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за наслідками розгляду акредитаційної справи щодо акредитації освітньо-наукової програми «Управління та адміністрування», освітнього рівня «Доктор філософії», галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент (Рішення ухвалене на засіданні НАЗЯВО 16 травня 2023 року, протокол № 8 (37)) (завантажити .pdf)
 3. РІШЕННЯ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за наслідками розгляду акредитаційної справи щодо акредитації освітньо-професійної програми «Екологія транспортної інфраструктури», освітнього рівня «бакалавр», галузі знань 10 Природничі науки, спеціальності 101 Екологія (Рішення ухвалене на засіданні НАЗЯВО 30 травня 2023 року, протокол № 9 (38)) (завантажити .pdf)

2021 рік

 1. РІШЕННЯ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за наслідками розгляду акредитаційної справи щодо акредитації освітньо-професійної програми «Експлуатація суднових енергетичних установок», освітнього рівня «молодший бакалавр», галузі знань 27 Транспорт, 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізація  271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами (Рішення ухвалене на засіданні НАЗЯВО 22 червня 2021 р., протокол № 10 (53)) (завантажити .pdf)
 2. РІШЕННЯ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за наслідками розгляду акредитаційної справи щодо акредитації освітньо-професійної програми «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах», освітнього рівня «молодший бакалавр», галузі знань 27 Транспорт, 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізація 271.04 Судноводіння на внутрішніх водних шляхах (Рішення ухвалене на засіданні НАЗЯВО 22 червня 2021 р., протокол № 10 (53)) (завантажити .pdf)
 3. РІШЕННЯ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за наслідками розгляду акредитаційної справи щодо акредитації освітньо-професійної програми «Судноводіння», освітнього рівня «молодший бакалавр», галузі знань 27 Транспорт, 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізація 271.01 Навігація і управління морськими суднами (Рішення ухвалене на засіданні НАЗЯВО 22 червня 2021 р., протокол № 10 (53)) (завантажити .pdf)
 4. РІШЕННЯ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за наслідками розгляду акредитаційної справи щодо акредитації освітньо-професійної програми «Річковий та морський транспорт» (ідентифікатор у ЄДЕБО 48081), рівень вищої освіти – Доктор філософії, галузь знань – 27 Транспорт, спеціальність – 271 Річковий та морський транспорт (Рішення ухвалене на засіданні НАЗЯВО 30 вересня 2021 р., протокол № 166 (59)) (завантажити .pdf)
 5. РІШЕННЯ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за наслідками розгляду акредитаційної справи щодо акредитації освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» (ідентифікатор у ЄДЕБО 47453), рівень вищої освіти – Магістр, галузь знань – 27 Транспорт, спеціальність – 275 Транспортні технології, спеціалізація 275.02 на залізничному транспорті (Рішення ухвалене на засіданні НАЗЯВО 21 грудня 2021 р., протокол № 20 (4)) (завантажити .pdf)

2020 рік

 1. РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи щодо акредитації освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» освітнього рівня «бакалавр», галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (23.07.2020 р., до протоколу № 14 (31), Справа № 0484/АС-20) (завантажити .pdf)

2019 рік

 1. Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Вагони та вагонне господарство» спеціальність – 273 Залізничний транспорт, галузі знань – 27 Транспорт у Державному університеті інфраструктури та технологій (29.05.2019 р. по 31.05.2019 р.)
  (завантажити.pdf)
 2. Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Локомотиви та локомотивне господарство» спеціальність – 273 Залізничний транспорт, галузі знань – 27 Транспорт у Державному університеті інфраструктури та технологій (29.05.2019 р. по 31.05.2019 р.)
  (завантажити .
  pdf)
 3. Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Залізничні споруди та колійне господарство » спеціальність – 273 Залізничний транспорт, галузі знань – 27 Транспорт у Державному університеті інфраструктури та технологій (29.05.2019 р.  по 31.05.2019 р.)
  (завантажити .
  pdf)
 4. Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою ««Автоматизація та компютерно-інтегровані технології»,» спеціальність – 151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології, галузі знань – 15 Автоматизація та приладобудування у Державному університеті інфраструктури та технологій  (29.05.2019 р. по 31.05.2019 р.)
  (завантажити .pdf)
 5. Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» спеціальність – 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті), галузі знань – 27 Транспорт у Державному університеті інфраструктури та технологій (3.06.2019 р. по 5.06.2019 р.)
  (завантажити .pdf)
 6. Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» спеціальність – 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті), галузі знань – 27 Транспорт у Державному університеті інфраструктури та технологій (10.06.2019 р. по 12.06.2019 р.)
  (завантажити .pdf)
Що ви бажаєте знайти?