Програми виїзду та склад акредитаційних комісій

2022 рік

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 053 Психологія освітньої програми «Практична психологія» (ID в ЄДЕБО 40928) та «Психологія бізнесу» (ID в ЄДЕБО 46210) за першим рівнем вищої освіти в Державному університеті інфраструктури та технологій (Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного) з використанням технічних засобів відеозв’язку

Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 11 лютого 2022 року № 166-Е «Про призначення експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 053 Психологія за другим рівнем вищої освіти освітніх програм “Психологія бізнесу” та “Практична психологія” в ДУІТ»


ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОП «Залізничний транспорт» у Державному університеті інфраструктури та технологій


 

2021 рік

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» за спеціальністю 275 «Транспортні технології» за другим рівнем вищої освіти у Державному університеті інфраструктури та технологій

Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 03 вересня 2021 року № 1425-Е «Про призначення експертної групи» (для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 275 Транспортні технології освітньої програми “Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз” за другим рівнем вищої освіти)

Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 06 вересня 2021 року № 1430-Е «Про внесення змін до наказу від 03 вересня 2021р. №1425-Е»


ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої-наукової програми Річковий та морський транспорт третього (доктор філософії) рівня вищої освіти у Державному університеті інфраструктури та технологій 

Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 18 червня 2021 року № 1331-Е «Про призначення експертної групи» (для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю “271 Річковий та морський транспорт” освітньої програми “Річковий та морський транспорт” за третім рівнем вищої освіти “Доктор філософії”)


ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітніх програм «Судноводіння», «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах» та «Експлуатація суднових енергетичних установок», освітній рівень «молодший бакалавр», спеціальність 271 “Річковий та морський транспорт”.

Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 5 квітня 2021 року № 767-Е «Про призначення експертної групи»


 

2020 рік

Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 19 травня 2020 року № 848-Е «Про призначення експертної групи»

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОПП 26427 Інженерія програмного забезпечення, рівень вищої освіти «Бакалавр», спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Що ви бажаєте знайти?