Програми виїзду та склад акредитаційних комісій

2021 рік

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої-наукової програми Річковий та морський транспорт третього (доктор філософії) рівня вищої освіти у Державному університеті інфраструктури та технологій 

Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 18 червня 2021 року № 1331-Е «Про призначення експертної групи» (для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю “271 Річковий та морський транспорт” освітньої програми “Річковий та морський транспорт” за третім рівнем вищої освіти “Доктор філософії”)

Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 5 квітня 2021 року № 767-Е «Про призначення експертної групи»

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітніх програм «Судноводіння», «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах» та «Експлуатація суднових енергетичних установок», освітній рівень «молодший бакалавр», спеціальність 271 “Річковий та морський транспорт”.

2020 рік

Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 19 травня 2020 року № 848-Е «Про призначення експертної групи»

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОПП 26427 Інженерія програмного забезпечення, рівень вищої освіти «Бакалавр», спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Що ви бажаєте знайти?