Наукова діяльність

Наукова діяльність

Наукова діяльність в ДУІТ реалізується в основному через структурний підрозділ університету – науково-дослідний сектор, який в свою чергу включає наступні науково-дослідні лабораторії:

 • комп’ютерних енергозберігаючих технологій транспорту,
 • автогальмового обладнання залізничного транспорту,
 • надійності і якості залізничної колії, стрілочних переводів і колійних конструкцій,
 • тренажер по керуванню локомотивом на базі електровозу ВЛ-80,
 • перспективного рухомого складу і спеціальної техніки,
 • мобільних систем і конвергенції телекомунікації.

Наукові дослідження виконуються у відповідності до чинного законодавства України у сфері науково – технічної діяльності в наукових школах, на кафедрах та науково – дослідному секторі Університету науково – педагогічними працівниками і штатними співробітниками науково – дослідного сектору у межах основного робочого часу, а також студентами і аспірантами Університету.

Серед пріоритетних наукових напрямів розвитку наукових досліджень забезпечених науковими кадрами і науковими напрацюваннями є:

 • гармонійне поєднання навчального процесу, наукових досліджень і виробництва;
 • спрямування науково – дослідних робот на вирішення актуальних проблем транспорту;
 • розвиток міжнародного науково – технічного співробітництва, участь у конкурсах на здобуття міжнародних грантів на проведення досліджень;
 • забезпечення розвитку і становлення наукових шкіл, у тому числі шляхом підготовки молодих вчених;
 • популяризація наукових досягнень вчених академії шляхом організації і активної участі у всеукраїнських, галузевих, регіональних та міжнародних конференціях, семінарах, виставках тощо;
 • пріоритетне стимулювання наукових досліджень та розробок, метою яких є створення нових сучасних технологій;
 • створення навчально-науково-виробничих ланцюгів, зорієнтованих на виконання наукових досліджень і підготовку фахівців.

 

Інформація про:

Що ви бажаєте знайти?