К 26.820.04

Втратила чинність 31.12.2021 року.

У  Державному університеті інфраструктури та технологій функціонує спеціалізована вчена рада К 26.820.04 (Наказ МОН України № 612 від 07 травня 2019 року), якій надано право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю:

  • 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Паспорт спеціальності 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Наказ МОН України № 612 від 07 травня 2019 року

Стасюк
Олександр Іонович

голова ради

д.т.н., професор, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій транспорту Державного університету інфраструктури та технологій,
спеціальність 05.13.05

Тимченко
Леонід Іванович

заступник голови

д.т.н.,  професор, завідувач кафедри телекомунікаційних технологій та автоматики Державного університету інфраструктури та технологій,

спеціальність 05.13.05

Герцій Олександр Анатолійович

вчений секретар

к.т.н., доцент, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій транспорту  Державного університету інфраструктури та технологій,
спеціальність 05.13.05

Члени ради:

4Візор Ярослав Євстахійовичк.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, спеціальність 05.13.05
5Віноградов Микола Анатолійовичд.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету, спеціальність 05.13.05
6Воронко Ірина Олександрівнак.т.н., старший викладач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій транспорту  Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.13.05
7Голуб Галина Михайлівнак.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій транспорту  Державного університеут інфраструктури та технологій, спеціальність 05.13.05
8Гончарова Лідія Леонідівнак.т.н., доцент, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій транспорту  Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.13.05
9Завгородній Валерій Вікторовичк.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.13.05
10Засядько Аліна Анатоліївнад.т.н., професор, професор кафедри менеджменту та інформаційних технологій Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», спеціальність 05.13.05
11Мухін Вадим Євгенійовичд.т.н., професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу Національного технічного  університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 05.13.05
12Фомін Олексій Вікторовичд.т.н., доцент, професор кафедри вагонів та вагонного господарства  Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.13.05
13Чемерис Олександр Анатолійовичд.т.н., заступник директора з наукової роботи Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, спеціальність 05.13.05
14Шикула Олена Миколаївнад.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.13.05

Гайденко Олесь Сергійович. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема «Комп’ютерно-орієнтовані засоби опрацювання первинних даних моніторингу та інтелектуалізації процесів електропостачання залізниці» за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Що ви бажаєте знайти?