Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність

Наявність сучасної, міжнародно визнаної системи інтелектуальної власності є необхідним елементом для досягнення високого економічного та соціального розвитку будь – якої держави. Охорона інтелектуальної власності сприяє використанню та подальшому розвитку винахідницьких і творчих талантів та досягнень, підтримує та зберігає національний потенціал у сфері інтелектуальної діяльності та залучає інвестиції, стабілізуючи економічний стан, при якому як вітчизняні, так і зарубіжні інвестори можуть бути впевнені в тому, що їх права будуть поважатися. Створення саме такої системи має особливе значення для України – країни зі значним науково-технічним та інтелектуальним потенціалом.

Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності.

До об’єктів права інтелектуальної власності відносяться:

 • художні та літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • комп’ютерні програми;
 • твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки творів, зазначених у першому пункті, і обробки фольклору, придатного для сценічного показу;
 • похідні твори;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 • тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 • компіляції даних (бази даних);
 • виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
 • наукові відкриття;
 • винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
 • раціоналізаторські пропозиції;
 • сорти рослин, породи тварин;
 • комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
 • комерційні таємниці.

Відносини, що виникають у зв’язку з набуттям та здійсненням права власності на винаходи (корисні моделі) в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Набуття права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом. Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи. Для підтримки патенту в силі, необхідно сплачувати щорічні збори.

 • Патент – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).
 • Патент на винахід – різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.
  Строк дії патенту України на винахід – 20 років від дати подання заявки. За кожен рік сплачується річний збір за підтримання чинності патенту.
  Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності. Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Збір за підтримку чинності патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель не сплачується.
 • Патент на корисну модель – різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки. Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки.
  Строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від визначеного за цим Законом строку дії охорони винаходу (корисної моделі). Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності. Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Збір за підтримку чинності патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель не сплачується.
 • Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Переваги реєстрації розробок (винаходів, корисних моделей) як об’єктів права інтелектуальної власності:

 • унеможливлює несанкціоноване використання розробки третіми особами
 • забезпечує захист і правомірне використання
 • офіційна публікація в спеціалізованих виданнях
 • з’являється можливість успішної комерціалізації розробок та їх реклами

Порядок оформлення документації для подачі

Зразок оформлення документів щодо подачі для реєстрації

Заява на реєстрацію авторського права

Інтелектуальна власність у період воєнного стану в Україні

Навіть якщо під час війни більшість бізнес-процесів стали на вимушену паузу, то як підтримувати чинність об’єктів інтелектуальної власності, чи необхідно сплачувати додаткові державні збори в разі пропуску строків підтримання чинності або продовження наявних прав на об’єкти права інтелектуальної власності? 

13 квітня 2022 року набув чинності Закон України 2174-IX від 01.04.2022 року “Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України”, який надає відповіді на ці питання.  Наводимо короткий огляд змін, які вже набрали чинності. 

Як відбувається продовження строків правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності в Україні у зв’язку із воєнним станом?

На період воєнного стану  перебіг строків, пов’язаних із охороною прав інтелектуальної власності, зупиняється. 

Якщо на період починаючи з 24 лютого 2022 року та протягом дії воєнного стану припадає закінчення строку правової охорони на об’єкти права інтелектуальної власності), в цьому випадку існує можливість здійснити дії, необхідні для продовження дії охоронних документів (свідоцтв, патентів), протягом 90 днів після скасування воєнного стану, без необхідності сплати додаткових зборів за пропуск відповідних строків. 

Протягом всього строку дії воєнного стану відповідні права залишаються чинними, і можуть бути поновлені у загальному порядку після скасування дії воєнного стану. 

Перебіг строків щодо яких дій зупиняється на період дії воєнного стану:

 • строки, пов’язані з охороною прав інтелектуальної власності
 • строки щодо процедур набуття прав на об’єкти права інтелектуальної власності
 • строки подання заперечення проти заявки або міжнародної реєстрації на території України
 • строки оскарження НОІВ у судовому порядку або до Апеляційної палати про визнання прав на винахід недійсними
 • строки, протягом яких можливі поновлення пропущених строків (крім – строків, встановлених для здійснення дій НОІВ).

Перебіг строків продовжується з дня, наступного за днем скасування воєнного стану, з урахуванням часу, що минув до їхнього зупинення. 

Всі необхідні заяви, клопотання, заперечення, відповіді, подання яких передбачено відповідними профільними законами – також можуть бути подані протягом 90 днів після скасування воєнного стану, без необхідності сплати додаткових зборів за поновлення, подовження або продовження строків.

За допомогою можна звернутися до особи відповідальної за інтелектуальну власність, співробітника науково-дослідного сектору, кандидата педагогічних наук, доцента,  Скляренко Інни Юріївни:

04071, Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 9, кімната 223-б, e-mail: [email protected], тел. +38 (067) 743-57-18

Відповідальною особою провадиться:

 • методична допомога винахідниками, щодо оформлення та підготовки і подачі заявок на отримання патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки; свідоцтва на знаки для товарів і послуг, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (науковий твір, комп’ютерну програму);
 • робота з винахідниками по пошуку інформації в базах даних ОПІВ різних країн світу;
 • методична допомога по підготовці пакету документів для подачі до уповноважених державних установ в сфері інтелектуальної власності (Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) ) та отримання охоронних документів на ОПІВ;
 • організація укладання договорів про службові ОПІВ та додаткових угод до них з працівниками Університету;
 • участь в переговорах з зацікавленими особами стосовно комерціалізації ОПІВ створених в Університеті;
 • контроль за виплатою винагороди творцями ОПІВ;

Корисні посилання. Провідні безкоштовні національні патентні бази країн світу

Всі розвинені країни світу мають представництва з питань інтелектуальної власності, саме в цих представництвах є посилання на національні патентні бази країни. Як правило, доступ користувачам надається на безоплатній основі.  Здійснювати пошук національних патентів в базах зручно, оскільки вони мають дуже схожу систему, як то пошук за номером патенту, по даті, по словам у формулі, описі, рефераті, пошук за класом МПК тощо.

Національні патентні бази

Що ви бажаєте знайти?