НДР на кафедрах

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Провадження наукової і науково-технічної діяльності університетами, академіями, інститутами є обов’язковим (ст.65 Закону України «Про вищу освіт»).

Ініціативна кафедральна науково-дослідна робота (НДР) – робота, яка ініціюється науково-педагогічними працівниками кафедри і виконується в межах основного робочого часу науково-педагогічних працівників.

Тематичний план НДР в межах робочого часу викладачів на 2019 рік

Тематичний план НДР в межах робочого часу викладачів на 2020 рік

Тематичний план НДР в межах робочого часу викладачів на 2021 рік

Що ви бажаєте знайти?