Залізнична колія, колійні з’єднання та їх взаємодії з РС

Залізнична колія, колійні з’єднання та їх взаємодії з РС

Напрям наукової школи – «Залізнична колія. Взаємодія колії та рухомого складу»

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації – 27 – Транспорт

Загальні відомості про школу:

Керівник – Даніленко Едуард Іванович, завідувач кафедри залізничної колії та колійного господарства ДУІТ, заслужений діяч науки і техніки України, академік Транспортної Академії України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, який є провідним вченим в галузі залізничної колії та промислового транспорту.

Наукова школа створена та існує з 1998 року при кафедрі «Залізнична колія та колійне господарство». 

Основні напрямки наукової діяльності наукової школи наступні:

 • розроблення та удосконалення конструкцій верхньої будови колії та колійних пристроїв для сучасних умов експлуатації;
 • дослідження взаємодії рухомого складу з залізничною колією;
 • особливості взаємодії колії та рухомого складу при швидкісному русі поїздів;
 • удосконалення методів розрахунків залізничної колії на міцність, стійкість і надійність;
 • особливості взаємодії колії та рухомого складу на стрілочних переводах і пересіченнях колій;
 • дослідження міцності, зносостійкості, витривалості та експлуатаційної надійності елементів та матеріалів верхньої будови колії;
 • удосконалення системи ведення колійного господарства в умовах швидкісного руху поїздів;
 • розроблення методів діагностики технічного стану і прогнозування тривалості експлуатаційної роботи елементів залізничної колії і колійних пристроїв;
 • визначення допустимих швидкостей руху поїздів по новим конструкціям колії та інженерним спорудам;
 • рішення прикладних науково-технічних задач для галузі колійного господарства за замовленням підрозділів Укрзалізниці;
 • технічна експертиза нових розробок Укрзалізниці в галузі колійного господарства; 
 • тощо.

Кількісний склад наукової школи (осіб) – 24 особи

Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):

 • докторів наук – 5
 • кандидатів наук –17 
 • наукові співробітники –2 

Характеристика наявності експериментальної бази


Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету

Найменування обладнання, устаткування

1

Лабораторія будівельних матеріалів № 112

 • Ваги лабораторні А-500
 • Люмінесцентний дефектоскоп ЛД-4
 • Мікроскоп МБС-9
 • Випробувальна машина МИИ-100
 • Сушильна шафа СНОЛ-3,5
 • Мікроскоп МБИ-15У42
 • Інфрачервоний осушувач матеріалів ИЛ-3М
 • Пенетрометр ЛП
 • Повний комплект лабораторного обладнання для визначення властивостей будівельних матеріалів
 • Гідравлічний прес для визначення міцності матеріалів П-250
 • Віскозиметр АКВ-2М
 • Електронний вологомір ЭВ-2К
 • Прилад ОГЦ-1

2

Лабораторія геології та механіки ґрунтів №113

 • Прилад попереднього ущільнення ґрунту
 • Лабораторний стаціонарний компресійний прилад КПр-1
 • Польова експрес-лабораторія Литвинова ПЛЛ-9У1
 • Прилад для польових випробовувань ґрунтів на зсув П10-СУ1
 • Одометр
 • Прилад для визначення розмокання ґрунтів
 • Колекція мінералів 
 • Колекція гірських порід 
 • Сушильна шафа
 • Лабораторні лупи × 2,5 
 • Повний комплект лабораторного обладнання для визначення властивостей ґрунтів

3

Лабораторія геодезії №114

 • Нівеліри 2Н-10КЛ, Н-3, ЗН-5Л
 • Теодоліти 2Т30П, 4Т30П, 4Т15П, ТБ – 1, ТТ -4, ТТ -5, Т – 15, Т – 30, 2Т2, 2Т2А, 2Т5К
 • Шаблон колійний ПШ-1520
 • Штангенциркуль путьовий ПШВ
 • Прилад для вимірювання зносу рейок
 • Світловіддалеміри 

4

Спеціалізований навчально-дослідницький полігон (Київ-Волинський), спеціалізовані кабінети КВ-1, КВ-2

 • Траєкторіограф
 • Гідравлічний домкрат для дослідження бокової пружності рейкових ниток
 • Шаблон колійний ПШ-1520
 • Залізничні колії з різними видами підрейкових основ і типами рейкових скріплень
 • Колійний розвиток (Р65, Р50) та стрілочні переводи (1/9) на дерев’яних та залізобетонних шпалах
 • Стрілочні переводи на залізобетонних і дерев’яних брусах; колійні та вимірювальні інструменти
 • Колійні інструменти
 • Твердоміри
 • Електронні термометри
 • Натурні зразки рейко-шпальної решітки з різним конструктивним улаштуванням.

При веденні наукової діяльності школи з метою розширення можливостей наукових досліджень проводиться тісна співпраця ДУІТ та науковців школи зі структурами АТ «Укрзалізниця», КП «Київський метрополітен», КП «Харківський метрополітен», АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» та багатьма іншими організаціями, що дозволяє розширити спектр та полігон досліджень й додатково використовувати лабораторну базу та можливості відповідних структур.

1. Керівник – Даніленко Едуард Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри “Залізнична колія та колійне господарство” КІЗТ ДУІТ
2. Бойко Володимир Дмитрович, к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри залізничної колії та колійного господарства КІЗТ ДУІТ
3. Молчанов Віталій Миколайович, к.т.н., доцент, доцент кафедри залізничної колії та колійного господарства КІЗТ ДУІТ
4. Твердомед Володимир Миколайович, к.т.н., доцент, директор Київського інституту залізничного транспорту КІЗТ ДУІТ
5. Демченко Володимир Олексійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри електромеханіки і рухомого складу залізниць КІЗТ ДУІТ
6. Олійник Олена Андріївна, к.т.н., доцент кафедри залізничної колії та колійного господарства КІЗТ ДУІТ
7. Сорока Ольга Олексіївна, старший викладач кафедри залізничної колії та колійного господарства КІЗТ ДУІТ
8. Демченко Олексій Володимирович, аспірант кафедри залізничної колії та колійного господарства КІЗТ ДУІТ
9. Курган Микола Борисович, д.т.н., професор, Український державний університет науки і технологій НІІ «Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту», професор кафедри транспортної інфраструктури 
10. Курган Дмитро Миколайович, д.т.н., професор, Український державний університет науки і технологій НІІ «Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту», професор кафедри транспортної інфраструктури 
11. Потапов Дмитро Олександрович, к.т.н., доцент, Український державний університет залізничного транспорту, доцент кафедри залізничної колії і транспортних споруд
12. Вітольберг Володимир Геннадйович, к.т.н., доцент, Український державний університет залізничного транспорту, доцент кафедри залізничної колії і транспортних споруд
13. Фаст Денис Андрійович, к.т.н., доцент, Український державний університет залізничного транспорту, доцент кафедри залізничної колії і транспортних споруд
14. Малішевська Алін Сергіївна, к.т.н., Український державний університет залізничного транспорту, старший викладач кафедри залізничної колії і транспортних споруд
15. Бугаєць Наталія Володимирівна, к.т.н., доцент, Український державний університет залізничного транспорту, доцент кафедри залізничної колії і транспортних споруд
16. Йосифович Роман Миколайович, к.т.н., АТ «Укрзалізниця», директор з інженерно-технічного забезпечення
17. Баль Олена Миронівна, к.т.н., доцент, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри залізничного транспорту
18. Тулей Юзеф Леонідович, к.т.н., АТ «Укрзалізниця», директор з інфраструктури
19. Тараненко Сергій Дмитрович, к.т.н., ПАО «Дніпропетровський стрілочний завод», генеральний директор
 1. Найбільш вагомі результати за останні 5 років:
  • зміцнення зв’язків з виробничими підрозділами з метою науково-практичної взаємодії та розширення спектру і полігону наукових досліджень (зокрема з підприємствами АТ «Укрзалізниця», київським та харківським метрополітенами, стрілочним заводом тощо);
  • розробка наукових тем та створення науково-технічної продукції;
  • створення державних та галузевих стандартів (СТП);
  • підготовка та видання підручника «Проектування і розрахунки залізничної колії» у 2-томах (2020 р.); 
  • налагодження наукових та академічних зав’язків із науковцями інших вітчизняних та закордонних навчальних і наукових закладів;
  • розробка новітніх методик проектування сучасних конструкцій колії та споруд;
  • розробка освітніх програм та отримання ліцензій і сертифікатів акредитації підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії за спеціальностями 273 – залізничний транспорт та 275 – транспортні технології;
  • розробка нових навчальних дисциплін для магістрів, докторів філософії ДУІТ;
  • впровадження у навчальний процес освітньо-наукових інновацій з використанням засобів Moodle, Google Classroom;
  • збільшення кількості наукових публікацій у виданнях, що індексуються в науко-метричних базах (у тому числі Scopus та Web of Science);
  • зростання участі в міжнародних наукових конференціях;
  • залучення перспективних студентів до наукової діяльності, підготовка студентських наукових публікацій та участь студентів у конференціях та всеукраїнських конкурсах наукових робіт.
 2. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 років:
  • розробка нормативно-технічної документації для виробничих підприємств галузі (зокрема АТ «Укрзалізниця», київський та харківський метрополітени);
  • впровадження сучасних методик проектування конструкцій колії та споруд;
  • рецензування наукових робіт та публікацій інших дослідників;
  • судова залізнична експертиза випадків сходу рухомого складу з колії;
  • впровадження в навчальний процес нових навчальних дисциплін для магістрів, докторів філософії ДУІТ;
  • підготовка та захист 1 докторської та 4 кандидатських дисертацій.
 3. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти, тощо, за останні 5 років:
  • Госпрозрахункова тема за договором № 148-ГД (2016-2017 рр.) «Дослідження можливостей розширення сфер застосування проміжного пружного рейкового скріплення типу КПП-5 на ділянках колії з вантажонапруженістю до 60 млн. т км брутто/км на рік», науковий керівник д.т.н., проф. Даніленко Е.І.
  • Госпрозрахункова тема за договором №4/106-17 (2018-2019 рр.) на тему «Верхня будова колії. Стрілочні переводи. Правила визначення нормативних та гарантійних строків служби у різних експлуатаційних умовах», науковий керівник д.т.н., проф. Даніленко Е.І. 
  • Госпрозрахункова тема тема № 55-П-13 «Технічні умови на експлуатацію рейок і стрілочних переводів на коліях Київського метрополітену» науковий керівник д.т.н., проф. Даніленко Е.І.
  • Госпрозрахункова тема для АТ «Укрзалізниця» за договором № 4/34-19 від 10.10.2019 «СТП Залізнична колія. Улаштування й утримання»
 4. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України, почесні звання, дипломи, тощо, за останні 5 років) – 2. Крім того діяльність наукової школи зареєстровано та підтверджено Державним академічним виданням “Науковці України еліта Держави”, том 5, 2017 рік “Про наукову школу”, том 2.
 5. Кількість докторів і кандидатів, підготовлених за останні 5 років – 5;
 6. Кількість патентів, свідоцтв авторського права, отриманих протягом останніх 5 років – 4;
 7. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років – 2.

Перспективи розвитку наукової школи на 5 років:

 1. семінари – 5;
 2. круглі столи – 5;
 3. конференції – 3;
 4. публікації у Scopus та Web of Science – 15;
 5. захист докторських та кандидатських дисертацій – 3;
 6. заходи щодо популяризації наукової школи:
  • залучання науковців України та світу до публікацій наукових праць в збірнику наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій серія «Транспортні системи і технології»;
  • залучання до навчання за освітньою програмою доктора філософії випускників магістратури за спеціальностей: 273 – залізничний транспорт та 275 – транспортні технології;
  • залучення студентів до науково-дослідної та винахідницької діяльності;
  • рекламування діяльності наукової школи на сайті університету, в соціальних мережах, створення сайту наукової школи;
  • суспільна науково-дослідна робота з провідними навчальними та науковими установами України, а також співпраця з АТ «Укрзалізниця»; 
  • подача наукових проектів на міжнародні та українські конкурси науково-дослідних робіт.

Перспективи оновлення кадрового складу наукової школи:

 • створення сприятливих умов для подальшої науково-дослідної роботи випускників аспірантури, магістратури, докторів філософії; залучання їх до роботи над науковими проектами;
 • подача заявок на наукові проекти молодих науковців;
 • подача заявок на стипендії для молодих науковців;
 • захист дисертацій докторів філософії та докторів наук.
Що ви бажаєте знайти?