Інновації водного транспорту

Інновації водного транспорту

Напрям наукової школи – «Інновації водного транспорту»

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації – 27 – Транспорт

Загальні відомості про школу:

Керівник – Тимощук Олена Миколаївна, директор Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, доктор технічних наук, професор кафедри судоводіння та керування судном ДУІТ, професор, дійсний член асоціаціїї слов'янських професорів, член-кореспондент  Транспортної Академії України, яка є провідним вченим в галузі морського та річкового транспорту.

Наукова школа створена та існує з 2016 року при кафедрі Судноводіння та керування судном.

Основні напрямки наукової діяльності наукової школи наступні:

 • Розроблення теоретичних основ підвищення ефективності виробництва, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та відновлення засобів річкового та морського транспорту.
 • Дослідження системних властивостей засобів річкового та морського транспорту в різноманітних умовах експлуатації умовах експлуатації: надійність, безвідмовність, довговічність, паливна економічність, ремонтна придатність, безпека використання, екологічність, ергономічність, естетичність і методи їх оптимізації.
 • Створення наукових основ і методів розрахунку параметрів і управління ресурсом, надійністю та технічним станом засобів транспорту, розроблення методів підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту та їх функціональних систем, обладнання та засобів забезпечення їх працездатності.
 • Розроблення методів і технічних засобів автоматизації та комп'ютеризації процесів експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, удосконалення організації, методів, засобів підвищення зносостійкості та ресурсу деталей, вузлів, агрегатів засобів транспорту в технологіях ремонту.
 • Дослідження, розроблення та прогнозування методів удосконалення тактико-технічних і експлуатаційних характеристик засобів транспорту, обґрунтування експлуатаційних вимог до їх ремонтопридатності та технологічності обслуговування, підвищення ефективності контролю технічного стану транспортної техніки, встановлення закономірностей змінювання параметрів технічного стану у процесі експлуатації, впровадження методів і засобів діагностування та прогнозування технічного стану засобів транспорту, що забезпечують високу ефективність їх використання та надійність роботи.
 • Дослідження закономірностей процесів навігації й управління рухом судна, розроблення методів і засобів оптимального управління рухом і орієнтації засобів річкового та морського транспорту, у тому числі, у локально обмеженому просторі.
 • Розроблення теоретичних засад й основ побудови систем і алгоритмів обробки сигналів для ефективного виявлення об'єктів, підвищення точності та надійності інформації про параметри руху, стан об'єктів спостереження, розпізнавання об'єктів.
 • Розроблення методологічних основ та принципів побудови систем виявлення, спостереження та розпізнавання засобів річкового та морського транспорту у локально обмеженому просторі, у різних діапазонах електромагнітних і акустичних коливань на засадах активної, напівактивної, пасивної, первинної та вторинної локації, однопозиційних і багатопозиційних локаційних і навігаційних систем.
 • Дослідження методів проектування й експлуатації систем навігації в різних умовах експлуатації, засобів навігаційного обслуговування й управління рухом, підвищення їхньої точності, цілісності, надійності й експлуатаційної готовності.
 • Дослідження методів підвищення ефективності процесів навігації й управління рухом засобів річкового та морського транспорту, дослідження та розроблення методів виводу рухомих об'єктів у локально обмеженому просторі з визначеними просторово-часовими координатами, а також принципів прийняття рішень за допомогою навігаційних систем і систем спостереження.

Характеристика наявності експериментальної бази

№ п/пНайменування лабораторії, спеціалізованого кабінетуНайменування обладнання, устаткування
1Навчальна лабораторія «Радіолокаційних станцій. Радіолокаційний тренажер по розходженню суден NMS-90»Радіолокаційний тренажер NMS-90
2Навчальна лабораторія «Технічних засобів судноводіння»

Тренажери:

 • РЛС/ЗАРП/ЕКНІС/Навігаційних задач
 • Засоби автоматичної радіолокаційної прокладки (ЗАРП);
 • Навігаційний місток судна.
3Навчальна лабораторія «Технічних систем судноводіння»
 • Тренажер ГМССБ «МСМ – 2004»
 • Автоматична ідентифікаційна система (АІС) виготовлювач Транзас типа М-3:
 • Картографічна система ECDIS Transas NS4000
 • Програмно-апаратний комплекс для вирішення завдань супутникової навігації з визначення місця розташування і оцінці
 • РЛС/ЗАРП/ЕКНІС/Навігаційних задач
 • Програмно – апаратний комплекс для рішення задач супутникової навігації системи GPS, ГЛОНАСС, Galileo
4Навчальна лабораторія «Електро та радіолокаційних приборів»
 • Тренажер Глобальний морський зв’язок у разі лиха та для забезпечення безпеки «МСМ – 2004»
 • Судновий радар з підтримкою електронних карт виготовлювач ЦНДІ Навігації і управління
 • Приймач глобальної навігаційної супутникової системи (GPS) FurunoGP – 150
 • Компас гіроскопічний  «Амур», «Вега»
 • Лаг МГЛ – 25, ІЕЛ 2М1
 • Навігаційний ехолот НЕЛ – 10, «Кубань»,НЕЛ-5
 • Магнітний компас ГУ- 127, КМ100,
 • Пеленгатор Коврайского
 • Радіолокатор Р722-2, «Донець-2», «Міус», «Наяда», «Печора»
 • Радіостанція «Кама-С», «Кама-Р», «Рейд-1»
5Навчальна лабораторія «Технічні засоби судноводіння»Лабораторія використовується для проведення практичних занять  і виконання курсових та розрахунково-графічних робіт з дисциплін:  «Лоція внутрішніх водних шляхів», «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах та річкові інформаційні системи», «Суднова практика та управління річковими суднами», «Навігаційно-гідрографічне обладнання водних шляхів та акваторій», «Тренажерна підготовка», «Автоматизовані комплекси судноводіння та електронно-картографічні системи», «Інфраструктура водного транспорту», «Управління та організація роботи флоту і портів», «Технологія перевезення вантажів і комерційна експлуатація флоту»
6Матеріально-технічна база кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням та гуманітарних дисциплін
 • Персональні комп’ютераи  – 9 од.
 • Екран Плазма – 2 од.
 • Білі маркерні дошки – 2 од.
 • Принтери – 2 од.
 • Проектор View Sonic PJD S251 – 1од.
 • Екран Sopar Wall Professional Spring white - 1од.
 • Акустична система MICROLABM111 – 1од.
7Клас маневрування суден та радіолокаційної прокладки
 • штурманські столи для навігаційної та радіолокаційної прокладки – 17 шт.;
 • мультімедійний проектор зі з’ємним екраном;
 • графо проектор «ЛИТЕР 1250»;
 • наочні посібники (інформаційні плакати та стенди
8Лабораторія судноводіння
 • тренажер «Швидкісної прокладки курсу» (робоче місце інструктора та 12 робочих місць);
 • штурманські столи для навігаційної прокладки – 14 шт.;
 • мультімедійний проектор зі з’ємним екраном;
 • графо проектор «ЗМ 1720»;
 • наочні посібники (інформаційні плакати та стенди) – 13 шт.

Інструменти та навчальні посібники:

 • штурманське приладдя (паралельні лінійки, транспортири, циркулі-вимірювачі, олівці) – 15 комплектів;
 • паперові навігаційні карти: №3205 – 150 штук; №3206 – 150 штук; №3207 – 150 штук;
 • протрактор – 8 штук;
9Лабораторія морехідної астрономії, метеорології та океанографії суден NMS-90»
 • штурманські столи для навігаційної прокладки – 9 шт.;
 • мультімедійний проектор зі з’ємним екраном;
 • LED телевізор Ergo 43 дюймів;
 • обладнані робочі місця для проведення занять з використанням комп’ютерних програм – 6 шт.
 • наочні посібники (інформаційні плакати та стенди) – 6 шт.

Інструменти та навчальні посібники:

 • штурманське приладдя (паралельні лінійки, транспортири, циркулі-вимірювачі, олівці) – 15 комплектів;
 • зірковий глобус;
 • навігаційні секстани – 3 шт.;
 • Таблиця припливів – 10 шт.
10Тренажер NAVI-SAILOR ECDIS 2000/3000Тренажер використовується для підготовки судноводіїв з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем і пов’язаних з ними навігаційних систем, що полегшують процес прийняття рішень, для забезпечення безпеки судноплавства.
11Тренажер NT Pro 3000

Тренажер використовується для:

 • підготовки судноводіїв рівня експлуатації із судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки та використання ЗАРП шляхом отримання ними знань, розуміння та професійних навичок;
 • підготовки судноводіїв рівня управління із судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки, ЗАРП, з роботи в колективі на містку, з пошуку і рятування
12Тренажер NT Pro 4000Використовується для підготовки судноводіїв з метою: вивчення, відновлення та закріплення навичок з використання всього комплексу радіо- і електронавігаційного обладнання ходового навігаційного містка, інформаційних навігаційних систем та органів керування судна, яке моделюється, для забезпечення безпечного плавання судна в будь-яких умовах; відпрацювання роботи в колективі на містку; підготовки до несення ходової навігаційної вахти в умовах інтенсивного судноплавства і умовах обмеженого району плавання як у денних, так і в нічних умовах, а також у складних погодних умовах та при обмеженій видимості; підготовки з маневрування та управління судном у будь-яких умовах під час плавання в районах з системами розподілу руху та районах, плавання в яких контролюється службами управління рухом суден, а також поблизу таких районів; відпрацювання несення ходової вахти в складних навігаційних і аварійних ситуаціях, а також придбання навичок щодо взаємодії із рятувально-координаційними центрами і береговими службами, задіяними в аварійних ситуаціях; відпрацювання несення ходової вахти під час лоцманської проводки, швартових операцій з буксирами чи без буксирів за різних умов вітру, течії та припливу і при постановці судна на якір та зніманні з якоря у будь-яких умовах; підготовки судноводіїв з управління великими суднами і суднами з незвичайними маневреними характеристиками; оцінки компетентності судноводіїв

Тимощук Олена Миколаївна - доктор технічних наук, професор

Богомья Володимир Іванович - доктор технічних наук, професор

Майборода Олександр Миколайович - доктор технічних наук, професор

Дубинець Олександр Іванович - доктор технічних наук, професор

Кулик Микола Сергійович - доктор технічних наук, професор

Дерепа Анатолій Войткович - доктор технічних наук, професор

Тихонов Ілля Валентинович - доктор технічних наук, с.н.с.

Кучерук Галина Юріївна - доктор економічних наук, професор

Тараненко Сергій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент

Лопатюк Світлана Петррвна - – кандидат технічних наук, доцент

Давидов Володимир Семенович - кандидат технічних наук, доцент

Клочков Юрій Петрович - кандидат економічних наук, доцент

Доронін Володимир Васильович - кандидат технічних наук, доцент

Маранов Олександр Вікторович - кандидат технічних наук, доцент

Мельник Ольга Володимирівна - кандидат технічних наук, доцент

Сьомін Олексій Анатолійович - кандидат технічних наук, доцент

Ганношина Ірина Миколаївна - кандидат технічних наук, доцент

Чередник Володимир Миколайович - кандидат технічних наук, старший викладач

Гуренкова Ольга Володмирівна - кандидат педагогічних наук, доцент

Завітаєв Валентин Леонідович - кандидат економічних наук, доцент

Масік Ігор Петрович - кандидат технічних наук, доцент

Трофименко Ірина Валеріївна - кандидат технічних наук, старший викладач

Лерніченко Катерина Валеріївна - кандидат економічних наук, доцент

Скляренко Інна Юріївна - кандидат педагогічних наук, доцент

Левченко Ольга Вікторівна - кандидат економічних наук

Єлєазаров Олександр Петрович - кандидат юридичних наук, доцент

Алейніков Владислав Михайлович – доктор філософії

Алєйніков Михайло Владиславович - доктор філософії

Коломієць Оксана Михайлівна - доктор філософії

Зазірний Андрій Андрійович - доктор філософії

Бойко Анна Дмитріївна – здобувач 3 рівня вищої освіти

Кількісний склад наукової школи (осіб) – 31 особа

Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):

 • докторів наук – 8
 • кандидатів наук –18
 • доктор філософії 4
 • здобувачі - 1 

При веденні наукової діяльності школи з метою розширення можливостей наукових досліджень проводиться тісна співпраця КІВТ та науковців школи з кріінговими компаніями, проведення наукових семінарів і круглих столів та багатьма іншими організаціями, що дозволяє розширити спектр та полігон досліджень й додатково використовувати лабораторну базу та можливості відповідних структур.

 1. Найбільш вагомі результати за останні 5 років:
 • розробка наукових тем та створення науково-технічної продукції;
 • налагодження наукових та академічних зав’язків із науковцями інших вітчизняних та закордонних навчальних і наукових закладів;
 • розробка освітніх програм та отримання ліцензій і сертифікатів акредитації підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії за спеціальностями 271 – морський та річковий транспорт;
 • розробка нових навчальних дисциплін для магістрів, докторів філософії ДУІТ;
 • впровадження у навчальний процес освітньо-наукових інновацій з використанням засобів Moodle, Google Classroom;
 • збільшення кількості наукових публікацій у виданнях, що індексуються в науко-метричних базах (у тому числі Scopus та Web of Science);
 • зростання участі в міжнародних наукових конференціях;
 • залучення перспективних студентів до наукової діяльності, підготовка студентських наукових публікацій та участь студентів у конференціях та всеукраїнських конкурсах наукових робіт.
 1. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 років:
 • рецензування наукових робіт та публікацій інших дослідників;
 • впровадження в навчальний процес нових навчальних дисциплін для магістрів, докторів філософії ДУІТ;
 • підготовка та захист 1 докторської та 7 кандидатських дисертацій.
 1. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою:
 • Кількість докторів і кандидатів, підготовлених за останні 5 років – 17;
 • Кількість патентів, свідоцтв авторського права, отриманих протягом останніх 5 років – 15;
 • Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років – 10.
Що ви бажаєте знайти?