Спеціалізована вчена рада Д 26.110.01

  • Загальні відомості
  • Склад ради
  • Оголошення захисту
  • Захисти

У Державному університеті інфраструктури та технологій функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.110.01 (Наказ МОН України № 387 від 04 березня 2020 року), якій надано право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

  • 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
  • 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Паспорт спеціальності 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Паспорт спеціальності 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Наказ МОН України № 387 від 04 березня 2020 року

Панін Владислав Вадимович

голова ради

д.т.н., професор, ректор Державного університету інфраструктури та технологій,

спеціальність 05.22.20

Богом’я Володимир Іванович

заступник голови

д.т.н., професор, професор кафедри СВтаКС Державного університету інфраструктури та технологій,
спеціальність 05.05.03

Сьомін Олексій Анатолійович

вчений секретар

к.т.н.,  декан факультету ЕТСнаВТ  Державного університету інфраструктури та технологій,
спеціальність 05.05.03

Члени ради:

4Варбанець Роман Анатолійовичд.т.н., професор, завідувач кафедри суднових енергетичних установок і технічної експлуатації Одеського національного морського університету, спеціальність 05.05.03
5Горобченко Олександр Миколайовиячд.т.н., доцент, доцент кафедри тягового і рухомого складу залізниць Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.20
6Тихонов Ілля Валентиновичд.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри судноводіння та керування судном Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.20
7Дубинець Олександр Івановичд.т.н., професор, професор кафедри суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.05.03
8Дерепа Анатолій Войтковичд.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ЦНДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил України, спеціальність 05.22.20
9Кривошей Фелікс Олександровичд.т.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.05.03
10Лісовал Анатолій Анатолійовичд.т.н., професор, професор кафедри двигунів та теплотехніки Національного транспортного університету, спеціальність 05.05.03
11Майборода Олександр Миколайовичд.т.н., професор, завідувач кафедри судноводіння та керування судном  Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.05.03
12Сербін Сергій Івановичд.т.н., професор, директор машинобудівного навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.05.03
13Соломенцев Олександр Васильовичд.т.н., професор, професор кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів Національного авіаційного університету, спеціальність 05.22.20
14Тимощук Олена Миколаївнад.т.н., доцент, директор Київського інституту водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевача-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.20
15Фомін Олексій Вікторовичд.т.н., доцент, професор кафедри вагонів та вагонного господарства Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.20

Мельник Ольга Володимирівна. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема «Метод підвищення ефективності експлуатації засобів водного транспорту шляхом удосконалення системи бункерування». Спеціальність 05.22.20

Залож Віталій Іванович. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема «Підвищення ефективності контролю технічного стану транспортних дизелів шляхом використання методу аналітичної синхронізації даних моніторінгу». Спеціальність 05.22.20

Штрибець Віталій Валерійович. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема «Методи та моделі підвищення достовірності диагностичного контролю двигунів засобів водного транспорту». Спеціальність 05.22.20

Дакі Олена Анатоліївна. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема «Теоретичні основи автоматизації контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту». Спеціальність 05.22.20

Алєйніков Михайло Владиславович. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Тема  «Моделі і методи ефективного судноводіння з використанням інструментального методу навігації на річці Дніпро». Спеціальність 271

Коломієць Оксана Михайлівна. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема «Моделі та методи автоматизації контролю технічного стану засобів водного транспорту у різноманітних умовах експлуатації». Спеціальність 271

Чередник Володимир Миколайович. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема  «Підвищення ефективності експлуатації днопоглиблювального флоту в особливих умовах шляхом використання ерліфтної установки з шнековим інтенсифікатором». Спеціальність 05.22.20

Що ви бажаєте знайти?