Д 26.110.01

Втратила чинність 31.12.2021 року.

У Державному університеті інфраструктури та технологій функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.110.01 (Наказ МОН України № 387 від 04 березня 2020 року), якій надано право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

  • 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
  • 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Паспорт спеціальності 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Паспорт спеціальності 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Наказ МОН України № 387 від 04 березня 2020 рокуТимощук Олена Миколаївна

голова

д.т.н., професор, директор КІВТ ДУІТ, професор кафедри СВтаКС, , спеціальність 05.22.20

Богом’я Володимир Іванович

заступник голови

д.т.н., професор, професор кафедри СВтаКС Державного університету інфраструктури та технологій,
спеціальність 05.05.03

Коломієць Оксана Михайлівна

вчений секретар

доктор філософії, доцент кафедри СВтаКС КІВТ Державного університету інфраструктури та технологій,
спеціальність 271 “Морський та річковий транспорт”

Члени ради:

4Варбанець Роман Анатолійовичд.т.н., професор, завідувач кафедри суднових енергетичних установок і технічної експлуатації Одеського національного морського університету, спеціальність 05.05.03
5Горобченко Олександр Миколайовиячд.т.н., доцент, доцент кафедри тягового і рухомого складу залізниць Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.20
6Тихонов Ілля Валентиновичд.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри судноводіння та керування судном Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.20
7Дубинець Олександр Івановичд.т.н., професор, професор кафедри суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.05.03
8Дерепа Анатолій Войтковичд.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ЦНДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил України, спеціальність 05.22.20
9Лісовал Анатолій Анатолійовичд.т.н., професор, професор кафедри двигунів та теплотехніки Національного транспортного університету, спеціальність 05.05.03
10Майборода Олександр Миколайовичд.т.н., професор, завідувач кафедри судноводіння та керування судном  Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.05.03
11Сербін Сергій Івановичд.т.н., професор, директор машинобудівного навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.05.03
12Соломенцев Олександр Васильовичд.т.н., професор, професор кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів Національного авіаційного університету, спеціальність 05.22.20
13Дакі Олена Анатоліївнад.т.н., доцент, директор Дунайського інституту водного транспорту Київського державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.20
14Фомін Олексій Вікторовичд.т.н., доцент, професор кафедри вагонів та вагонного господарства Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.20

Зінченко Сергій Георгійович. Оголошення про захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук. Тема: «Методологічні основи оптимального технічного використання функціональних систем морських портів шляхом контролінгу якості їх експлуатації»

Кириченко Ганна Іванівна. Оголошення про захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук. Тема: «Методологія підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту шляхом вдосконалення науково-обґрунтованої стратегії управління технологічними процесами». Спеціальність 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Найдьонов Андрій Ігорович. Оголошення про захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук. Тема: «Метод оптимізації системних властивостей засобів річкового транспорту в умовах експлуатації за допомогою гомогенізації дизельного палива». Спеціальність 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Cандлер Альберт Кирилович. Оголошення про захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук. Тема: «Метод підвищення ефективності діагностування технічного стану суднових газотурбінних установок на основі волоконно-оптичних технологій». Спеціальність 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Волянська Яна Богданівна. Оголошення про захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук. Тема: «Методологія підвищення ефективності експлуатації електрорушійних комплексів багатоцільових автономних плавальних апаратів». Спеціальність 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Cлободянюк Максим Едуардович. Оголошення про захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук. Тема: «Розвиток теоретичних основ підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту в складних виробничих системах». Спеціальність 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Кулагін Дмитро Олександрович. Оголошення про захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук. Тема: «Методологія підвищення енергоефективності дизель-генераторних енергетичних установок засобів транспорту». Спеціальність 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Мельник Ольга Володимирівна. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема «Метод підвищення ефективності експлуатації засобів водного транспорту шляхом удосконалення системи бункерування». Спеціальність 05.22.20

Залож Віталій Іванович. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема «Підвищення ефективності контролю технічного стану транспортних дизелів шляхом використання методу аналітичної синхронізації даних моніторінгу». Спеціальність 05.22.20

Штрибець Віталій Валерійович. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема «Методи та моделі підвищення достовірності диагностичного контролю двигунів засобів водного транспорту». Спеціальність 05.22.20

Дакі Олена Анатоліївна. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема «Теоретичні основи автоматизації контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту». Спеціальність 05.22.20

Алєйніков Михайло Владиславович. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Тема  «Моделі і методи ефективного судноводіння з використанням інструментального методу навігації на річці Дніпро». Спеціальність 271

Коломієць Оксана Михайлівна. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема «Моделі та методи автоматизації контролю технічного стану засобів водного транспорту у різноманітних умовах експлуатації». Спеціальність 271

Чередник Володимир Миколайович. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема  «Підвищення ефективності експлуатації днопоглиблювального флоту в особливих умовах шляхом використання ерліфтної установки з шнековим інтенсифікатором». Спеціальність 05.22.20

Що ви бажаєте знайти?