К 26.820.02

Втратила чинність 31.12.2021 року.

У  Державному університеті інфраструктури та технологій функціонує спеціалізована вчена рада К 26.820.02 (Наказ МОН України № 775 від 16 липня 2018 року), якій надано право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю:

  • 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Паспорт спеціальності  07.00.07 «Історія науки й техніки»

Наказ МОН України № 775 від 16 липня 2019 року

Пилипчук Олег Ярославович

голова ради

д.біол.н., професор, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Державного університету інфраструктури та технологій,

спеціальність 07.00.07

Стрелко Олег Григорович

заступник голови 

д.і.н., професор, декан факультету управління залізничним транспортом Державного університету інфраструктури та технологій,

спеціальність 07.00.07

Сорочинська Олена Леонідівна

вчений секретар

к.і.н., доцент, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності Державного університету інфраструктури та технологій,

спеціальність 07.00.07

Члени ради:

4Гамалія Віра Миколаївнад.і.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри філософії та історії науки і техніки Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 07.00.07
5Горбань Анатолій Вікторовичк.і.н., доцент, перший проректор Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 07.00.07
6Грицюта Оксана Олександрівнак.і.н., доцент кафедри  всесвітньої історії та методології науки Одеського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, спеціальність 07.00.07
7Гурінчук Світлана Василівна к.і.н., доцент, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 07.00.07
8Дацків Ігор Богдановичд.і.н., професор, професор кафедри міжнародних відносин та дипломатії Тернопільського національного економічного університету, спеціальність 07.00.07
9Карадобрій Тетяна Андріївна к.і.н., директор Кілійського транспортного коледжу Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 07.00.07
10Коробченко Ангеліна Анатоліївнад.і.н., професор, завідувач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, спеціальність 07.00.07
11Лупаренко Григорій Володимировичк.і.н., доцент, завідувач відділу, Державний політехнічний музей при Національному технічному університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 07.00.07
12Руда Світлана Петрівна д.і.н., професор, професор кафедри філософії та історії науки і техніки Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 07.00.07
13Скляр Володимир Миколайовичд.і.н., професор, завідувач кафедри історії науки і техніки Національного технічного університету «ХПІ», спеціальність 07.00.07
14Соловйова Любов Маратівна,к.і.н., доцент кафедри, Державний університет інфраструктури та технологій, спеціальність 07.00.07
15Цюрупа Михайло Володимирович д.філос.н., професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 07.00.07
Що ви бажаєте знайти?