К 26.820.05

Втратила чинність 31.12.2021 року.

У  Державному університеті інфраструктури та технологій функціонує спеціалізована вчена рада К 26.820.05  (Наказ МОН України № 358 від 15 березня 2020 року), якій надано право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями:

  • 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Паспорт спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Наказ МОН України № 358 від 15 березня 2020 року

Боняр
Світлана Михайлівна

голова ради

д.е.н., професор, декан факультету управління і технологій  Державного університету інфраструктури та технологій,
спеціальність 08.00.04

Богомолова
Надія Іванівна 

заступник голови

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Державного університету інфраструктури та технологій,

спеціальність 08.00.04

Ковбатюк Марина Володимирівна

вчений секретар

к.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Державного університету інфраструктури та технологій,
спеціальність 08.00.04

Члени ради:

4Андрющенко Катерина Анатоліївнад.е.н., доцент, професор кафедри   ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.04;
5Будник Вікторія Анатоліївнак.е.н., доцент, професор кафедри, Державний університет інфраструктури та технологій, спеціальність 08.00.04;
6Гуріна Ганна Сергіївнак.е.н., доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.04;
7Карпенко Оксана Олександрівнад.е.н., доцент, завідувач кафедри, Державний університет інфраструктури та технологій, спеціальність 08.00.04;
8Коба Вячеслав Григоровичд.е.н., професор, професор кафедри, Державний університет інфраструктури та технологій, спеціальність 08.00.04;
9Концева Валентина Володимирівнак.е.н., доцент, професор кафедри, Національний транспортний університет, спеціальність 08.00.04;
10Кравченко Ольга Олексіївнад.е.н., доцент, професор кафедри, Державний університет інфраструктури та технологій, спеціальність 08.00.04;
11Ложачевська Олена Михайлівнад.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний транспортний університет, спеціальність 08.00.04;
12Паливода Олена Михайлівнад.е.н., доцент, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.04;
13Семенчук Тетяна Борисівнак.е.н., доцент, доцент кафедри, Державний університет інфраструктури та технологій, спеціальність 08.00.04;
14Шуляренко Світлана Миколаївнак.е.н., доцент, завідувач кафедри, Державний університет інфраструктури та технологій, спеціальність 08.00.04;
15Яновська Вікторія Петрівнад.е.н., доцент, завідувач кафедри, Державний університет інфраструктури та технологій, спеціальність 08.00.04.

Лучникова Тетяна Петрівна. Оголошення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема «Механізм використання транзитного потенціалу підприємствами залізничного транспорту на ринку вантажних перевезень».

Аляб’єва Ольга Миколаївна. Оголошення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема «Організаційно-економічний механізм  інноваційного розвитку морських портів».

Що ви бажаєте знайти?