Спеціалізовані вчені ради ДУІТ

Присудження ступеня доктора філософії (PhD)

З 2019 року в Україні проводиться експеримент з присудження ступеня доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ).

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 6 березня 2019 р. № 167 Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Рада утворюється із спеціальності, з якої заклад вищої освіти (наукова установа) має ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Ступінь доктора філософії присуджується радою в результаті успішного виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової програми та за результатами публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Документом, який засвідчує присудження ступеня доктора філософії, є диплом доктора філософії державного зразка, що видається закладом вищої освіти (науковою установою) після затвердження атестаційною колегією МОН рішення ради.

Прокопенко Павло Миколайович. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор філософії (PhD)». Тема: «Підвищення безпеки руху вантажних вагонів зі зменшеною тарою шляхом удосконалення засобів і підходів проведення ходових випробувань». Спеціальність 273 Залізничний транспорт.

Черній Владислав Олександрович. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор філософії (PhD)». Тема: «Формування економічної стратегії підприємства муніципального транспорту в умовах не визначеності». Спеціальність 051 Економіка.

Портний Олексій Володимирович. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор філософії (PhD)». Тема: «Ціннісно-орієнтоване управління економічним розвитком транспортної компанії». Спеціальність 051 Економіка.

Пліта Леонід Леонідович. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор філософії (PhD)». Тема: «Моделі та методи підвищення безпеки судноводіння на основи локальної радіонавігаційної системи з гнучкою структурою». Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт.

Зазірний Андрій Андрійович. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор філософії (PhD)». Тема: «Методи формалізації процесу управління судном для підвищення ефективності функціонування суднових ергатичних систем зі зміною структурою». Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт.

Алейніков Владислав Михайлович. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор філософії (PhD)». Тема: «Підвищення ефективності експлуатації водного
транспорту шляхом використання деталізованого масиву глибин в річкових електронно-картографічних системах». Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт.

Чернявська Тетяна Василівна. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор філософії (PhD)». Тема: «Метод підвищення ресурсу роботи устаткування річкового та морського транспорту за рахунок використання модифікованих захисних антикорозійних покриттів». Спеціальність 275 Транспортні технології.

Трофименко Анастасія Олегівна. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор філософії (PhD)». Тема: «Методи і моделі синтезу малогабаритної контрольно-діагностичної апаратури для технічного обслуговування засобів водного транспорту». Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт.

Бойко Світлана Олексіївна. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор філософії (PhD)». Тема: «Моделі та методи прогнозування довговічності обладнання засобів річкового та морського транспорту в умовах експлуатації за технічним станом». Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт.

Шевченко Антон Петрович. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор філософії (PhD)». Тема: «Моделі та методи прогнозування технічного стану засобів водного транспорту на основі м’яких обчислень». Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт.

Алєйніков Михайло ВладиславовичПовідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Тема «Моделі і методи ефективного судноводіння з використанням інструментального методу навігації на річці Дніпро». Спеціальність 271

Коломієць Оксана МихайлівнаПовідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема «Моделі та методи автоматизації контролю технічного стану засобів водного транспорту у різноманітних умовах експлуатації». Спеціальність 271

Що ви бажаєте знайти?