К 26.820.01

Втратила чинність 31.12.2021 року.

У  Державному університеті інфраструктури та технологій функціонує спеціалізована вчена рада К 26.820.01 (Наказ МОН України № 387 від 04 березня 2020 року), якій надано право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

  • 05.22.01 «Транспортні системи»
  • 05.22.06 «Залізнична колія»
  • 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»

Паспорт спеціальності 05.22.01 «Транспортні системи»

Паспорт спеціальності 05.22.06 «Залізнична колія»

Паспорт спеціальності 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»

Наказ МОН України № 387 від 04 березня 2020 року

Даніленко Едуард Іванович

голова ради

д.т.н., професор, завідувач кафедри залізничних колій та колійного господарства Державного університету інфраструктури та технологій,

спеціальність 05.22.06

Мироненко Віктор Кімович

заступник голови

д.т.н., професор, завідувач кафедри управління комерційною діяльністю залізниць  Державного університету інфраструктури та технологій,
спеціальність 05.22.01

Молчанов Віталій Миколайович

вчений секретар

к.т.н., доцент, доцент кафедри залізничних колій та колійного господарства Державного університету інфраструктури та технологій,

спеціальність 05.22.06

Члени ради:

4Бойко Володимир Дмитровичк.т.н., доцент, доцент кафедри залізничних колій та колійного господарства Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.06
5Брайковська Надія Сергіївнак.т.н., професор, директор Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.07
6Вербицький Володимир Григоровичд.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Запорізького національного університету, спеціальність 05.22.06;
7Габа Василь  Васильовичк.т.н., професор, професор кафедри управління комерційною діяльністю залізниць  Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.01;
8Горобченко Олександр Миколайовичд.т.н., доцент, доцент кафедри тягового і рухомого складу залізниць Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.07
9Іщенко Вадим Миколайовичк.т.н., доцент, завідувач кафедри вагонів та вагонного господарства Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.07;
10Кацман Михайло Давидович д.т.н., доцент, начальник відділу Головного управління воєнизованої охорони АТ «Українська залізниця», спеціальність 05.22.01.
11Кельріх Мусій Борисович д.т.н., професор, професор кафедри вагонів та вагонного господарства  Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.07.
12Косарчук Валерій Володимирович д.т.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.06;
13Курган Микола Борисович д.т.н., професор, завідувач кафедри проектування і будівництва доріг  Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, спеціальність 05.22.06;
14Мацюк В’ячеслав Івановичд.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.01;
15Прохорченко Андрій Володимировичд.т.н., доцент, доцент кафедри управління експлуатаційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту, спеціальність 05.22.01;
16Самсонкін Валерій Миколайович д.т.н., професор, професор кафедри, Державний університет інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.01;
17Сапронова Світлана Юріївнад.т.н., професор, професор кафедри вагонів та вагонного господарства  Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.07.
18Твердомед Володимир Миколайович к.т.н., доцент, доцент кафедри залізничних колій та колійного господарства Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.06.
19Ткаченко Віктор Петровичд.т.н., професор, завідувач кафедри тягового та рухомого складу залізниць  Державного університету інфраструктури та технологій, спеціальність 05.22.07
20Устенко Олександр Вікторович д.т.н., професор, декан механічного-енергетичного факультету Українського державного університету залізничного транспорту, спеціальність 05.22.07.
21Сафронов Олександр Михайловичк.т.н., в.о. директора ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування», спеціальність 05.22.07.
22Гончаров Олександр Михайлович к.т.н., доцент, Філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця», спеціальність 05.22.07.

Олійник Олена Андріївна. Оголошення про захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. Тема «Наукові основи проектування симетричних стрілочних переводів за умовами безпеки руху коліс в межах відведених вістряків». Спеціальність  05.22.06  “Залізнична колія».

Озерова Ольга Олексіївна. Оголошення про захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. Тема «Удосконалення транспортних пасажирських систем великих міст». Спеціальність 05.22.01 «Транспортні системи».

Що ви бажаєте знайти?