Наукові дослідження

Наукові дослідження

Одним із видів науково-дослідної діяльності Державного університету інфраструктури та технологій є виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт.

В результаті даної діяльності в університеті ведеться близько 20  науково-дослідних робіт щороку.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР) – сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.

Науково-дослідні роботи (НДР) – роботи пошукового, теоретичного та експериментального характеру, що виконуються з метою визначення технічної можливості створення нової техніки і технологій в певні терміни.

НДР поділяються на фундаментальні (одержання нових знань) і прикладні (застосування нових знань для вирішення конкретних задач) дослідження.

Прикладні наукові дослідження (ПНД) – наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей – розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання.

Дослідно-конструкторські роботи (ДКР) і технологічні роботи (ТР) – комплекс робіт з розробки конструкторської та технологічної документації на дослідний зразок виробу, виготовлення та випробувань дослідного зразка виробу, які виконуються за технічним завданням.

Для державної реєстрації (відкриття) НДДКР необхідно:

  • на початку вересня поточного року надати до науково-дослідного сектору план науково-дослідних робіт від підрозділу університету;
  • скласти програму науково-дослідної роботи за відповідною формою;
  • заповнити реєстраційну картку за допомогою відповідної програми.

Для завершення (закриття) науково-дослідної роботи необхідні наступні документи:

  • облікова картка;
  • інформаційна картка;
  • звіт.

Організація робіт з державної реєстрації та обліку НДДКР і дисертацій України регламентується

Порядком державного обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій (Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 р. №977)

На даний час за розробку планів науково-дослідних робіт, надання консультативної допомоги науковим і науково-педагогічним працівникам з питань державної реєстрації робіт та контроль виконання відповідають співробітники науково-дослідного сектору.


 

Інформація про:

Що ви бажаєте знайти?