Наукові видання

Наукові фахові видання застосовуються для:

  1. розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір;
  2. створення простору якісної публічної комунікації вчених, зокрема якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот;
  3. офіційного визнання наукових публікацій, зокрема:
  • опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань;
  • врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів вищої освіти і наукових установ;
  • врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності та атестації наукових та науково-педагогічних працівників;
  • врахування при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.

КАТЕГОРІЇ фахових видань

Присвоєння цифрового ідентифікатора DOI науковим виданням ДУІТ

Згідно з Наказом МОН України від 15.02.2018 № 32 однією з нових вимог до наукових фахових видань України є наявність ідентифікаторів DOI.

Наявність цифрового ідентифікатора об’єкта DOI (The Digital Object Identifier) є необхідною умовою для включення видання у міжнародні наукометричні бази, такі як Scopus та Web of Science.

В Державному університеті інфраструктури та технологій видаються наступні серії збірника наукових праць, три з яких є фаховими:

МОН України інформує:

РЕЄСТР наукових фахових видань України

ПОРЯДОК формування Переліку наукових фахових видань України (Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 15.01.2018 № 32)

Перелік наукових фахових видань України, наукові публікації в яких зараховуються за темою дисертації  на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, і опубліковані до 12 березня 2020 року

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

Відповіді на найпоширеніші запитання про ПОРЯДОК формування Переліку наукових фахових видань України

Що ви бажаєте знайти?