Транспортні системи і технології

Транспортні системи і технології

  • Про науковий збірник
  • Свідоцтво про реєстрацію
  • Редакційна колегія
  • Вимоги до рукописів

Збірник наукових праць ДУІТ

Серія «Транспортні системи та технології»

Рік заснування: 1998

Засновник: Державний університет інфраструктури та технологій

Видавець: Державний університет інфраструктури та технологій

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Збірник наукових праць ДУІТ "Транспортні системи та технології" внесено до категорії "Б" періодичних фахових видань України (Наказ МОН України від 04 квітня 2018р. № 326)

Згідно наказу МОН України від 28.12.2019 №1643, в нашому збірнику буде здійснюватися видання наукових праць за спеціальностями:

  • 122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
  • 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
  • 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
  • 273 - Залізничний транспорт;
  • 275 - Транспортні технології (за видами)

Тематика публікацій: висвітлення питань наукових досліджень з питань транспортної інфраструктури та рухомого складу, технології та організації транспортних процесів, інформаційних та комп’ютерних технологій на транспорті, математичного моделювання об’єктів транспорту, екологічної безпеки на транспорті.

Web-сайт журналу: http://tst.duit.edu.ua 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №23070-12910 ПР від 14.12.2017

Головний редактор:

О.М. Горобченко, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри «Тяговий рухомий склад залізниць» (головний редактор);

Члени редакційної колегії:

Н.С. Брайковська, кандидат технічних наук, професор, професор кафедри «Вагони та вагонне господарство» (заступник головного редактора);

В.М. Твердомед, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Залізнична колія та колійне господарство» (заступник головного редактора);

О.В. Фомін, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Вагони та вагонне господарство» (заступник головного редактора);

В. В. Панін, доктор технічних наук, професор, ректор Державного університету інфраструктури та технологій;

П. О. Скок, кандидат наук з державного управління, доцент, проректор з наукової роботи Державного університету інфраструктури та технологій;

Е.І. Даніленко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Залізнична колія та колійне господарство», академік Транспортної академії України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України;

О.І. Стасюк, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології транспорту», член-кореспондент Транспортної академії України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;

В.К. Мироненко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць», академік ТАУ, академік Міжнародної академії життєдіяльності;

В.П. Ткаченко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Тяговий рухомий склад залізниць»;

Л.І. Тимченко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Телекомунікаційні технології та автоматика»;

В.М. Самсонкін, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Управління процесами перевезень»;

С.Ю. Сапронова, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Вагони та вагонне господарство»;

М.Б. Кельріх, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Вагони та вагонне господарство»;

В.М. Іщенко, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри «Вагони та вагонне господарство»;

Ю. В. Черняк, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Тяговий рухомий склад залізниць»;

В.В. Косарчук, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Теоретична та прикладна механіка»;

О.Г. Стрелко, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри «Управління процесами перевезень»;

О.А. Герцій, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології транспорту»;

В.І. Мацюк, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри «Управління процесами перевезень»;

С.А. Ісаєнко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням;

А. Ю. Андрейцев, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри "Вища та прикладна математика";

А.І. Кириченко, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри «Транспортні технології та управління процесами перевезень»;

О.Я. Пилипчук, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності»;

О.М. Шикула, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою «Інформаційні технології»;

Б. Г. Любарский, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Електричний транспорт і тепловозобудування» НТУ «Харківський політехнічний інститут»;

А.П. Фалендиш, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Теплотехніка та теплові двигуни» Українського державного університету залізничного транспорту;

А.В. Прохорченко, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри «Управління експлуатаційною роботою» Українського державного університету залізничного транспорту;

В.Г. Пузир, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Експлуатація та ремонт рухомого складу» Українського державного університету залізничного транспорту;

М.І. Горбунов, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Залізничний, автомобільний транспорт та підйомно-транспортні машини», Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

А.В. Путято, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри «Локомотиви» Білоруського державного університету транспорту (Республіка Білорусь);

С. Андонова (S. Andonova), Assos. Prof. Eng., PhD, завідувач кафедри «Машинобудівна техніка і технології», Південно-Західний університет "Неофіт Рилскі" (Болгарія);

Ю. Герліці (J. Gerlici), Prof., Dr. Ing., завідувач кафедри транспорту та підйомно-транспортних машин Жилінського університету (Словацька Республіка);

В. Хаусер (V. Hauser), Ing., PhD, науковий співробітник кафедри транспорту та підйомно-транспортних машин Жилінського університету (Словацька Республіка)

Я. Діжо (J. Dižo), Ing., PhD, доцент кафедри транспорту та підйомно-транспортних машин Жилінського університету (Словацька Республіка);

Р. Кершис (R. Keršys), PhD, Assoc. Prof., кафедра транспортної інженерії, Каунаський технологічний університет (Литва);

В. Пиштек (Václav Píštěk) Prof., Dr. Sc. Techn., Brno University of Technology, Technická, Brno (Чехія);

П. Кучера (Pavel Kučera) Assoc. Prof., PhD, Brno University of Technology, Technická, Brno (Чехія);

Г.М. Голуб, кандидат технічних наук, доцент  кафедри «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології транспорту» (технічний секретар);

І.О. Саяпіна, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Телекомунікаційні технології та автоматика» (технічний секретар).

 

Контакти редакції:

Поштова адреса:  вул. Івана Огієнка 19, кабінет № 218

тел. (044)-591-51-14, (044)-591-51-27

Електронна адреса: [email protected]

Вимоги до оформлення рукописів за посиланнями:

http://tst.duit.edu.ua/index.php/tst/about/submissions

http://tst.duit.edu.ua/index.php/tst/etic

http://tst.duit.edu.ua/index.php/tst/plagscreening

Ліцензійні умови:  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті журналу є обов’язковим.

Що ви бажаєте знайти?