Водний транспорт

  • Про науковий збірник
  • Свідоцтва про реєстрацію
  • Редакційна колегія
  • Вимоги до рукописів

Збірник наукових праць ДУІТ.

У збірнику публікуються матеріали, що відображають наукову й методичну роботу викладачів і аспірантів Державного університету інфраструктури та технологій, фахівців підприємств і організацій водного транспорту. Більшість публікацій присвячена проблемам галузі експлуатації засобів водного транспорту, зокрема, розглядаються питання інфраструктури, технологій та організації транспортних процесів, впровадження сучасних технологій, математичного моделювання, екологічної безпеки, економічних аспектів діяльності річкового та морського транспорту й якісної підготовки фахівців з даного напрямку.

Збірник має чотири тематичні розділи: «Судноводіння та енергетика суден», «Методика навчання», «Інформаційні технології», «Екологічна безпека».

Збірник входить до міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus (http://www.indexcopernicus.com, ICV 2017-54.76) та eLIBRARY (http://www.elibrary.ru)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №23216-13056 ПР від 23.02.2018 р.

Що ви бажаєте знайти?