Історія науки і техніки

Журнал “Історія науки і техніки”.

Скорочена назва: Hist. sci. technol. або HST

ISSN 2415-7430 (Online), ISSN 2415-7422 (Print)

Видається з 2011 року.

Засновник: Державний університет інфраструктури та технологій (Україна).

Видавець: Державний університет інфраструктури та технологій (Україна).

Періодичність видання – 2 рази на рік.

Журнал виходить українською та англійською мовами.

Журнал «Історія науки і техніки» має за мету висвітлення актуальних питань проблем історії науки й техніки, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки, історії природознавства, історії археології.

Журнал розрахований на науковців, спеціалістів та усіх, хто цікавиться питаннями історії науки і техніки.

Журнал Історія науки і техніки користується програмним забезпеченням Unicheck для  виявлення текстових запозичень у представлених рукописах.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 735 от 29.06.2021 р. журнал включено до категорії “А” Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт в галузі історичних наук за спеціальністю 032 – “Історія та археологія”.

Поштова адреса: Україна, 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9

Сайт збірника: http://www.hst-journal.com/index.php/hst/Home

Рішення Національної Ради України
з питань телебачення і радіомовлення №1166 від 11.04.2024
Про заяву Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ,
щодо реєстрації суб’єкта у сфері друкованих медіа

Головний редактор: 

Пилипчук О.Я. – доктор біологічних наук, професор, Державний університет інфраструктури та технологій (Україна).

Заступники головного редактора:

Стрелко О.Г., доктор історичних наук, доцент, Державний університет інфраструктури та технологій (Україна);

Бердниченко Ю.А., кандидат історичних наук, доцент,  Державний університет інфраструктури та технологій (Україна);

Відповідальний секретар:

Пилипчук Оксана Oлегівна, кандидат історичних наук, Державний університет інфраструктури та технологій (Україна);

Члени редколегії:

Байчунь Чжан, доктор філософії, професор, Інститут історії природознавства Академії Наук Китаю (Китай);

Крзан Крістіан Леонард, доктор наук, професор, Вроцлавський університет науки та технологій (Польща);

Коццолі Даніеле, доктор філософії, професор, Університет Помпеу Фабра (Іспанія);

Дацків Ігор Богданович, доктор історичних наук, професор, Тернопільський національний економічний університет (Україна);

Дефорж Ганна Володимирівна, доктор історичних наук, доцент,  Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Україна);

Довганюк Степан Степанович, доктор історичних наук, професор, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (Україна);

Гутник Марина Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Україна);

Гамалія Віра Миколаївна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Державний університет інфраструктури та технологій (Україна);

Горбань Анатолій Вікторович, кандидат історичних наук, доцент,  Державний університет інфраструктури та технологій (Україна);

Гурінчук Світлана Василівна, кандидат історичних наук, доцент, Державний університет інфраструктури та технологій (Україна);

Ісаєнко Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Державний університет інфраструктури та технологій (Україна);

Камаль Мохаммад Аріф, доктор філософії, доцент, Аліґархський мусульманський університет (Індія);

Касьянов Георгій Володимирович, доктор історичних наук, професор, Інститут історії України Національної академії наук України (Україна);

Коробченко Ангеліна Анатоліївна, доктор історичних наук, професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна);

Кривоконь Олександр Григорович, доктор історичних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Україна);

Лотиш Славомир, доктор історичних наук, професор, Інститут історії науки Польської академії наук (Польща);

Мююрсепп Пеетер, доктор філософії, професор, Талліннський технічний університет (Естонія);

Нурсултанова Лaзат Нурбаївна, доктор історичних наук, професор, Євразійський національний університет ім. Л.М.Гумільова (Казахстан);

Рентетці Марія, доктор філософії, професор, Технічний університет Берліна (Німеччина);

Рижов Сергій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна);

Салата Галина Володимирівна, доктор історичних наук, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна);

Сактаганова Зауреш Галімжановна, доктор історичних наук, професор, Карагандинський державний університет ім. Е.А. Букетова (Казахстан);

Слабін Володимир Костянтинович, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник, Університет Орегону (США);

Сорочинська Олена Леонідівна, кандидат історичних наук, доцент, Державний університет інфраструктури та технологій (Україна);

Степанчук Вадим Миколайович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут археології Національної академії наук України (Україна);

Варгас Домінгуес Джоел, доктор філософії, науковий співробітник, Національний автономний університет Мексики (Мексика);

Відейко Михайло Юрійович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна);

Уайт Чарльз, доктор філософії, професор, Університет Спринг Арбор (США);

Вольфшмідт Гудрун, доктор історичних наук, професор, Гамбурзький університет (Німеччина).

Керівництво для авторів, вимоги до рукописів та приклади оформлення статей знаходяться за посиланням:

http://www.hst-journal.com/index.php/hst/for_authors

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Більш детально за посиланням: http://www.hst-journal.com/index.php/hst/transfer-of-copyrights

Редакційна колегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних посилань. Статті публікуються в авторській редакції.

Що ви бажаєте знайти?