Наукова діяльність студентів

Наукова діяльність студентів

Науково-дослідна робота студентів університету є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки і професійного виховання фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності сучасні досягнення науково-технічного прогресу.

Наукова діяльність студентів є невід’ємною частиною навчального процесу. Підготовка науково-педагогічних працівників в ДУІТ починається з першого року студентського життя майбутнього фахівця або науковця через залучення його до самостійної творчої дослідницької роботи шляхом участі у науково-технічних конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, виконання дослідницьких розділів в курсових і дипломних проектах. Найбільш обдарована молодь бере участь у розробці науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок державного бюджету та коштів замовників на умовах оплати.

Науково-дослідна робота, що виконується в позанавчальний час, заключається також у підготовці студентами під керівництвом викладачів публікацій за результатами наукових досліджень. Необхідними умовами для ефективної наукової творчості викладачів науковців, аспірантів, докторантів університет вважає видавниче забезпечення наукових розробок. Зацікавленості студентів сприяє можливість стати автором першої друкованої наукової праці в університеті, а також публікувати свої роботи в збірниках наукових праць.

Результати наукових досліджень науковці та аспіранти мають змогу публікувати у серіях збірнику наукових праць: «Транспортні системи і технології», «Історія науки і техніки», «Водний транспорт», «Економіка й управління», які внесені до переліку фахових видань України. А також в юридичному журналі «Dikrtum factrum». Два рази на рік видається збірник наукових праць студентів «Молодий науковець».

Університет щорічно проводить науково-практичні конференції молодих учених, аспірантів і студентів та науково-методичну конференцію.

Навчанню основам інноваційної діяльності, залученню студентів, аспірантів та молодих учених до винахідницької творчості в університеті приділяється велике значення.

На кафедрах університету функціонують студентські наукові гуртки:

 • Вагони та вагонне господарство;
 • Енергохолодильні системи вагонів та їх ТО;
 • Штучні споруди на залізничному транспорті;
 • Інноваційні методи ремонту та технічного обслуговування суднових корпусів, механізмів й систем;
 • Технологія ремонту та монтажу палубних допоміжних суднових механізмів;
 • Navigator’s duties;
 • Екологія та охорона навколишнього середовища;
 • Сучасний менеджмент;
 • Актуальні проблеми економічної науки;
 • Економіст;
 • Бухгалтерська студія;
 • Сучасні питання МЕВ;
 • Математична студія;
 • Математичне моделювання процесів і систем механіки;
 • Математика та транспорт;
 • Business English;
 • Актуальні проблеми господарського права;
 • Актуальні проблеми кримінального права та кримінології;
 • Спортивні гуртки.

 

Інформація про:

Що ви бажаєте знайти?