Динаміка та енергетична ефективність РСЗ

Динаміка та енергетична ефективність РСЗ

Напрям наукової школи – «Динаміки та енергетична ефективність рухомого складу залізниць»

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації – 27 – Транспорт

Загальні відомості про школу:

Керівник – Ткаченко Віктор Петрович, завідувач кафедри тягового рухомого складу залізницьДержавний університет інфраструктури та технологій (ДУІТ)

Кількісний склад наукової школи (осіб) – 26 осіб

Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):

 • докторів наук – 3
 • кандидатів наук – 10
 • докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрів, студентів – 13

Характеристика наявної експериментальної бази

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площаНайменування обладнання, устаткування, їх кількість
1

Лабораторія електрообладнання рухомого складу ауд. № 108П

 • Електричний щит управління електрообладнанням пасажирського вагона.
 • Синхронний генератор.
 • Регулятор напруги генератора постійного струму.
 • Електродвигуни змінного і постійного струмів.
 • Стенд дослідження будови дизеля.
 • Стенд-тренажер з дослідження режимів роботи вентиляційного агрегату пасажирського вагона.
2

Лабораторія автоматичних гальм ауд. № 111П

 • Стенд для дослідження та випробування гальмівного обладнання пасажирських локомотивів і вагонів.
 • Стенд для дослідження та випробування гальмівного обладнання вантажних локомотивів і вагонів.
 • Стенд для дослідження гальмівної важільної передачі.
 • Кран машиніста локомотива  №394(395).
 • Повітророзподільник №292-001.
 • Електроповітророзподільник № 305-000.
 • Компресор локомотивний К-1 для забезпечення лабораторії автогальм стиснутим повітрям.
 • Ресивер об’ємом 1,6м3 .
 • Компресор допоміжний.
 • Комплект вузлів і деталей  локомотивного компресора.
 • Повітророзподільний KES.
 • Протиюзний пристрій вагонів габариту РІЦ.
 • Регулятор гальмівної важільної передачі в розрізі.
 • Комплект приладів електро-пневматичних гальм.
3Лабораторія тягових електричних машин та апаратів ауд. № 1А
 • Стенд для дослідження генераторів постійного струму.
 • Стенд для дослідження електродвигунів постійного струму.
4Лабораторія екіпажної частини, НВЦ «Київ-Волинський»
 • 1.Тренажер керування локомотивом та дослідження несправностей на шляху його прямування на базі електровозу ВЛ80т.
 • 2. Стенд дослідження асинхронного приводу.
5Дільниця тягового рухомого складу, НВЦ «Київ-Волинський»
 • 1.Електровоз постійного струму ДЕ-1.
 • 2.Електровоз змінного струму ВЛ60пк.
 • 3.Тепловоз 2М62.
6Лабораторія конструкції тепловозів, ауд. № 6А
 • Циліндр 2Д100.
 • Повідок ЧС-4.
 • Колінчатий вал 5Д40.
 • Паливний насос високого тиску.
 • Поршень і шатун дизеля 2Д100.
 • Регулятор обертів дизеля.
7Лабораторія електричних машин, ауд. № 1А
 • Стенд дослідження силової схеми та схеми кіл управління електровозу ЧС4 (головний вимикач, струмоприймач, перемикач ступенів, тяговий двигун, реверсор).
 • Стенд дослідження роботи двигуна постійного струму змішаного збудження, стенд дослідження асинхронного двигуна з фазним ротором.
 • Стенд дослідження асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, стенд дослідження роботи схеми перемикання з’єднання двигунів постійного струму послідовного збудження.
8Лабораторія систем управління електрорухомим складом, ауд. № 3А
 • Стенд дослідження електромагнітного реле.
 • Стенд дослідження реле часу, стенд дослідження мостового випрямляча.
 • Стенд дослідження роботи тиристорного випрямляча.
 • Стенд дослідження електропневматичного контактору.
 • Стенд дослідження електромагнітного контактору.
 • Стенд дослідження роботи КСП електропоїзда.
9Лабораторія моделювання систем тягового рухомого складу, ауд. № 5В
 • Дослідно-навчальна платформа NIELVISII,
 • Мікромодуль NIELVISII дослідження аналогової електроніки.
 • Мікромодуль NIELVISII дослідження аналогової електроніки

Колектив наукової школи:

П.І.Б.

Дата народження

Науковий ступінь, вчене звання 

Місце роботи, посада

Загальна кількість публікацій

1

Ткаченко Віктор Петрович

04.04.1952

д.т.н., проф.

ДУІТ, завідувач кафедри тягового рухомого складу залізниць

250

2

Сапронова Світлана Юріївна

12.03.1966

д.т.н., проф.

ДУІТ, професор кафедри вагонів та вагонного господарства

180

3

Горобченко Олександр Миколайович

19.08.1977

д.т.н., проф.

ДУІТ, професор кафедри тягового рухомого складу залізниць

126

4

Кульбовський Іван Іванович

15.10.1960

к.т.н., доц.

ДУІТ, доцент кафедри «Будівельні конструкції

65

5

Гатченко Вікторія Олександрівна

16.08.1980

к.т.н., доц.

ДУІТ, доцент кафедри тягового рухомого складу залізниць

85

6

Спивак Олександр Миколайович

17.07.1956

к.т.н., доц.

ДУІТ, доцент кафедри тягового рухомого складу залізниць

110

7

Черняк Юрій Васильович

15.10.1947

к.т.н., доц.

ДУІТ, доцент кафедри тягового рухомого складу залізниць

140

8

Незліна Олена Анатоліївна

21.11.1974

к.т.н., доц.

ДУІТ, доцент кафедри тягового рухомого складу залізниць

74

9

Дубравін Юрій Федорович

14.03.1939

к.т.н., доц.

ДУІТ, доцент кафедри тягового рухомого складу залізниць

221

10

Демченко Володимир Олексійович

08.09.1974

к.т.н., доц.

ДУІТ, доцент кафедри тягового рухомого складу залізниць

68

11

Михайлов Євген Валентинович

30.06.1961

к.т.н., доц.

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, доцент

129

12

Семенов Станіслав Вікторович

28.04.1982

к.т.н.

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, доцент

46

13

Бурлуцький Олексій Вікторович

21.07.1984

к.т.н.

УкрДАЗТ Зав. навч. лаб. каф. «Механіка та проектування машин»

22

14

Фащевський Андрій Валентинович

14.02.1987

 

ДУІТ, ст. викладач кафедри тягового рухомого складу залізниць

6

15

Гулак Сергій Олександрович

14.12.1966

 

ДУІТ, ст. викладач кафедри тягового рухомого складу залізниць

32

16

Малюк Сергій Валентинолвич

10.12.1992

 

ДУІТ, асистент кафедри тягового рухомого складу залізниць

5

17

Пилипенко Антон Євгенович

01.10.1991

 

ДУІТ, аспірант кафедри тягового рухомого складу залізниць

3

18

Тищишин Олег Ігоревич

05.05.1994

 

ДУІТ, аспірант кафедри тягового рухомого складу залізниць

2

19

Зуб Євген Петрович

18.03.1983

 

ДУІТ, аспірант кафедри вагонів та вагонного господарства

6

20

Буліч Дмитро Іванович

06.08.1994

 

ДУІТ, аспірант кафедри вагонів та вагонного господарства

4

21

Радкевич Микола Миколайович

23.02.1994

 

ДУІТ, аспірант кафедри вагонів та вагонного господарства

4

22

Кошель Олексій Володимирович

15.04.1994

 

ДУІТ, аспірант кафедри вагонів та вагонного господарства

3

23

Деніс Ігор Володимирович

22.07.1991

 

ПАТ «Картель», генеральний директор

7

24

Заіка Деніс Володимирович

10.03.1998

 

ДУІТ, студент кафедри тягового рухомого складу залізниць

2

25

Винокуров Дмитро Іванович

09.11.1993

 

ДУІТ, студент кафедри тягового рухомого складу залізниць

3

26

Лисничий Віталій Сергійович

13.01.1997

 

ДУІТ, студент кафедри вагонів та вагонного господарства

4

Наукові досягнення школи:

 1. Найбільш вагомі результати за останні 5 років;
 • розробка сучасних методик проектування рухомого складу залізниць спільно з УкрНДІВ;
 • налагодження наукових та академічних зав’язків із науковцями Литви, Білорусі, Польщі, Словаччини;
 • розробка освітніх програм та отримання ліцензій і сертифікатів акредитації підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії за спеціальностями 273 – залізничний транспорт та 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • розробка нових навчальних дисциплін для магістрів, докторів філософії  ДУІТ;
 • збільшення кількості наукових публікацій в журналах, які індексуються в науко-метричних базах Scopus та Web of Science.
 1. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 років;
 • впровадження сучасних методик проектування рухомого складу залізниць в УкрНДІВ;
 • впровадження в навчальний процес нових навчальних дисциплін для магістрів, докторів філософії  ДУІТ;
 • захист та підготовка до захисту дисертацій 4 аспірантів;
 1. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти, тощо, за останні 5 років;
 • науковий проект «Заощадження енергетичних та матеріальних ресурсів на тягу поїздів на основі досліджень опору руху залізничного рухомого складу» (№ держ. реєстр. №0116u004690),  2016 р.;
 • проектна пропозиція щодо участі у конкурсі спільних українсько-білоруських науково-дослідних проектів для реалізації у 2019–2020 рр. «Наукове обґрунтування енергозберігаючих технологій при експлуатації, ремонті та утриманні рухомого складу залізниць», 2018 р.;
 • ініціативна кафедральна науково-дослідна робота «Дослідження причин виникнення дефектів та інтенсивного зносу коліс пасажирських вагонів і розробка методів їх фіксації та усунення» (№ держ. реєстр. №0118U004304), 2018 р.;
 • бюджетна науково-дослідна робота «Наукові основи проектування, удосконалення конструкцій і модернізації екіпажних частин традиційного і високошвидкісного рухомого складу залізниць із поліпшеними характеристиками взаємодії з рейковою колією» (№ держ. реєстр. №0119U100048), 2019-2021рр.;
 • бюджетна науково-дослідна робота «Підвищення енергоефективності рухомого складу залізниць на основі ресурсозберігаючих технологій і інтелектуальних енергетичних систем», (№ держ. реєстр. 120U101912), 2020-2022рр.;
 • бюджетна науково-дослідна робота: «Наукові основи ресурсозаощадження на залізничному транспорті з  розробкою інноваційних методів збільшення експлуатаційного життєвого циклу колісних пар рухомого складу» (№ Державної реєстрації 0121U109721) 2021-2023 рр.;
 • проєктна пропозиція на участь у конкурсі спільних Українсько-Литовських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2022–2023 рр. «Підвищення енергетичної ефективності залізничного електрорухомого складу змінного струму шляхом оптимізації системи керування тяговим приводом»;
 • проєктна пропозиція на участь у конкурсі спільних Українсько-Литовських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2022–2023 рр. «Дослідження та розробка автоматизованої системи моніторингу зносу коліс залізничного рухомого складу на основі лазерних оптоелектронних профілографів».
 1. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України, почесні звання, дипломи, тощо, за останні 5 років) – 3.
 2. Кількість докторів і кандидатів, підготовлених за останні 5 років – 2.
 3. Кількість патентів, свідоцтв авторського права, отриманих протягом останніх 5 років (додати копії)18;
 4. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років – 4;
 5. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років150;
 6. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років – 2;
 7. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому числі міжнародних, закордонних за останні 5 років – 65.

Перспективи розвитку наукової школи на 5 років:

 1. семінари – 5
 2. круглі столі – 6
 3. конференції – 3
 4. участь у виставках – 2
 5. публікації у Scopus та Web of Science – 26
 6. захист докторських та кандидатських дисертацій – 4
 7. заходи щодо популяризації наукової школи:
 • залучання науковців України та світу до публікацій наукових праць в збірнику наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій серія «Транспортні системи і технології»
 • залучання до навчання за освітньою програмою доктора філософії випускників магістратури за спеціальностей: 273 – залізничний транспорт та 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • залучення студентів до науково-дослідної та винахідницької діяльності
 • рекламування діяльності наукової школи на САЙТі університету, в соціальних мережах
 • створення САЙТу наукової школи
 • суспільна науково-дослідна робота з провідними науковими установами України – НДКТІ ЗТ та УкрНДІВ
 • подача наукових проектів на міжнародні та українські конкурси науково-дослідних робіт

Перспективи оновлення кадрового складу наукової школи:

 • створення сприятливих умов для подальшої науково-дослідної роботи випускників аспірантури, магістратури, докторів філософії; залучання їх до роботи над науковими проектами;
 • подача заявок на наукові проекти молодих науковців;
 • подача заявок на стипендії для молодих науковців;
 • захист дисертацій докторів філософії та докторів наук.
Що ви бажаєте знайти?