Напрями наукової діяльності

Напрями наукової діяльності

У Державному університеті інфраструктури та технологій здійснюється формування тематики фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок згідно з Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»  від 11.07.2001 №2623-III та враховуючи актуальні наукові напрями у сфері розвитку науки та суспільного життя:

 • фундаментальні наукові  дослідження  з  найбільш  важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-полі­тичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспромож­ності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
 • інформаційні та комунікаційні технології;
 • енергетика та енергоефективність;
 • раціональне природокористування;
 • науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
 • нові речовини і матеріали

Державний університет інфраструктури та технологій здійснює наукову та наукову-технічну діяльність за переліком пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2021 року, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. №  942.

Ключовими напрямами наукової та науково-технічної діяльності Державного університету інфраструктури та технологій серед даного переліку є:

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

 • Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук
 • Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства
 • Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

Інформаційні та комунікаційні технології

 • Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій
 • Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси
 • Суперкомп’ютерні програмно-технічні засоби, телекомунікаційні мережі та системи. Грід- та клауд-технології
 • Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем
 • Технології та засоби захисту інформації

Енергетика та енергоефективність

 • Технології електроенергетики та теплоенергетики
 • Технології енергетичного машинобудування
 • Способи застосування сучасного енергоменеджменту. Технології забезпечення енергобезпеки
 • Енергоефективні технології на транспорті

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

 • Цільові прикладні дослідження з питань гармонізації системи “людина – світ” та створення новітніх технологій покращення якості життя
 • Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика
 • Найважливіші проблеми у сфері цивільного захисту

Нові речовини і матеріали

 • Цільові прикладні дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення

Основним документом планування наукової та науково-технічної діяльності у науково-дослідному секторі  є Тематичний план наукових досліджень та розробок, які виконує Університет  за рахунок коштів державного бюджету.

Державний університет інфраструктури та технологій відповідно до державної атестації наукових напрямів в частині провадження ними наукової та науково-технічної діяльності керується:

 • Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
 • Порядком проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності»;
 • Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.03.2019 № 338 «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 року за № 688/33659 та № 689/33660;
 • Наказом Міністерства освіти і науки України  від 31.07.2020 № 994.

Ключовими напрямами для ДУІТ серед переліку наукових напрямів, за якими проводиться державна атестація закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності є:

Науковий напрям Галузі знань, що враховуються у науковому напрямі
Гуманітарні науки та мистецтво богослов’я
гуманітарні науки
культура і мистецтво
Суспільні науки журналістика
міжнародні відносини
освіта/педагогіка
право
соціальна робота
соціальні та поведінкові науки
сфера обслуговування
публічне управління та адміністрування
Технічні науки інформаційні технології
електроніка та телекомунікації
архітектура та будівництво
електрична інженерія
механічна інженерія
автоматизація та приладобудування
транспорт
хімічна та біоінженерія
виробництво та технології
Що ви бажаєте знайти?