Всеукраїнські науково-практичні конференції

Всеукраїнські науково-практичні конференції

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального права, кримінології та судочинства», присвяченій пам’яті юриста-реформатора Джона Говарда (1726-1790 рр.), 17 травня 2024 р., м. Київ
ЗБІРНИК ТЕЗ II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку транспортної інфраструктури України», (3 – 5 квітня ), м. Київ, 2024 р.
СЕРТИФІКАТИ за участь у ІІ Всеукраїнській науково – практичній конференції «Виклики та перспективи розвитку транспортної інфраструктури України», м. Київ, 3 – 5 квітня 2024 р.
МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Наслідки вторгнення Російської Федерації в Україну: правовий аспект», 26 жовтня 2023 року, м. Київ
МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Інноваційний вимір управління соціокультурною діяльністю в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення» в рамках виконання науково-дослідної теми «Управління та адміністрування для забезпечення національної системи стійкості України в мінливих безпекових умовах», 02 червня 2023 року, м. Київ
МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального права, кримінології та судочинства», присвяченої 275-річниці з дня народження Джеремі Бентама, 12 травня 2023 року, м. Київ

Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, молодих вчених та викладачів (4 – 6 квітня), м. Київ, 2023 р.

Інформаційний лист про проведення Всеукраїнської науково – практичної конференції здобувачів вищої освіти, молодих вчених та викладачів, м. Київ, 4-6 квітня 2023 р.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення», м. Київ, 27 жовтня 2022 року
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального права, кримінології та судочинства», присвяченої 200-річниці з дня народження Френсіса Гальтона, м. Київ, 20 травня 2022 року
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Право та суспільство в реаліях карантинного періоду», м. Київ, 24 лютого 2022 року
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та аспірантів «Сучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення», м. Київ, 28 жовтня 2021 року
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції “Управління та адміністрування в умовах протидії гибридним загрозам національній безпеці” (в рамках реалізації проєкту Erasmus+ “Академічна протидія гібридним загрозам” WARN 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP), м. Київ, 7 грудня 2020 року
Інформація про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку обліку, фінансів та підприємництва в умовах трансформації економіки», м. Київ, 18 січня 2020 року
Інформація про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінанси, бухгалтерський облік та підприємництво: аналіз тенденцій та перспектив розвитку», м. Київ, 9-10 лютого 2018 року
Що ви бажаєте знайти?