Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради є основною ланкою в системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Спеціалізовані вчені ради утворюються у вищих навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації, у інших установах, які проводять наукові, науково-технічні дослідження, а також мають високий рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Спеціалізовані вчені ради створюються за науковими спеціальностями і, відповідно, за цими спеціальностями приймають до захисту дисертації.

До складу спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій включаються вчені, які мають науковий ступінь доктора наук.

До складу спеціалізованих вчених рад для захисту кандидатських дисертацій також можуть бути включені вчені, які мають науковий ступінь кандидата наук.

Порядок створення і діяльності спеціалізованих вчених рад визначається Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України.

Захист дисертацій в спеціалізованих вчених радах відбувається відповідно до чинного законодавства:

Постанова  Кабінету міністрів України  від 28 червня 1997 р. N 644 Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

Положення про спеціалізовану вчену раду (Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011  №1059)

Наказ МОН України від 23.09.2019  № 1220  «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

В  Державному університеті інфраструктури та технологій діють п’ять спеціалізованих вчених рад:

Д 26.110.01 Спеціалізована вчена рада за спеціальностями:

  • 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»,
  • 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
К 26.820.01 Спеціалізована вчена рада за спеціальностями:

  • 05.22.01 «Транспортні системи»,
  • 05.22.06 «Залізнична колія»,
  • 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»
К 26.820.02 Спеціалізована вчена рада за спеціальністю

  • 07.00.07 «Історія науки й техніки»
К 26.820.04 Спеціалізована вчена рада  за спеціальністю

  • 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»
К 26.820.05 Спеціалізована вчена рада за спеціальністю

  • 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Що ви бажаєте знайти?