Історія науки й техніки

Напрям наукової школи – «Історія науки й техніки»

Шифр і найменування галузі знань – 03 Гуманітарні науки 

Код і найменування спеціальності – 032 Історія та археологія

Код і найменування відповідної деталізованої галузі за Міжнародною стандартною класифікацією освіти – 0222 History and archaeology

Загальні відомості про школу:

Керівник – Стрелко Олег Григорович, доктор історичних наук, професор, декан факультету управління залізничним транспортом Державного університету інфраструктури та технологій.

Кількісний склад наукової школи (осіб) – 29 осіб

Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):

 • докторів наук – 8
 • кандидатів наук –9
 • докторантів, аспірантів – 12

Характеристика наявної експериментальної бази

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площаНайменування обладнання, устаткування, їх кількість
1Спеціалізований кабінет, ауд. № 305, 25м2
 • Стенди – 10 шт;
 • проектор BENQ MS 506, 
 • ноутбук Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 with Windows 10 Profesional, WiFi;
 • Демонстраційний екран.
1. Керівник – Стрелко Олег Григорович, доктор історичних наук, професор, декан факультету управління залізничним транспортом КІЗТ ДУІТ
2. Гамалія Віра Миколаївна, д.і.н., професор, завідувач кафедри філософії та історії науки і техніки КІЗТ ДУІТ
3. Дефорж Ганна Володимирівна, д.і.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, доцент
4. Коробченко Ангеліна Анатоліївна, д.і.н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університету імені Богдана Хмельницького.
5. Пилипчук Оксана Олегівна, д.і.н., доцент, доцент кафедри філософії та історії науки і техніки КІЗТ ДУІТ
6. Пилипчук Олег Ярославович, д.б.н., доцент, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності КІЗТ ДУІТ
7. Полонський Леонід Григорович, д.т.н., професор, ДУ «Житомирська політехніка», завідувач кафедри
8. Руда Світлана Петрівна, д.і.н., професор, доцент кафедри філософії та історії науки і техніки КІЗТ ДУІТ
9. Бердниченко Юлія Анатоліївна, к.і.н., доцент, доцент кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень КІЗТ ДУІТ
10. Горецький Олексій Анатолійович, к.і.н., доцент, доцент кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень КІЗТ ДУІТ
11. Гурінчук Світлана Василівна, к.і.н., доцент, доцент кафедри мовних дисциплін КІЗТ ДУІТ
12. Ісаєнко Світлана Анатоліївна, к.п.н., доцент, доцент кафедри мовних дисциплін КІЗТ ДУІТ
13. Карадобрій Тетяна Андріївна, к.і.н., доцент, ВСП “Кілійський транспортний фаховий коледж ДУІТ”
14. Пічкур Тетяна Валеріївна, к.і.н., доцент, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності КІЗТ ДУІТ
15. Соловйова Любов Маратівна, к.і.н., доцент, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності КІЗТ ДУІТ
16. Сорочинська Олена Леонідівна, к.і.н., доцент, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності КІЗТ ДУІТ
17. Фесовець Олег Романович, к.і.н., доцент, Укрзалізниця
18. Бердниченко Євген Олександрович, аспірант кафедри філософії та історії науки і техніки
19. Ворошилін Микита Миколайович, аспірант кафедри філософії та історії науки і техніки
20. Ворошилін Микола Володимирович, аспірант кафедри філософії та історії науки і техніки
21. Іваненко Дмитро Анатолійович, аспірант кафедри філософії та історії науки і техніки
22. Ісаєнко Руслан Віталійович, аспірант кафедри філософії та історії науки і техніки
23. Кошевич Олег Олександрович, аспірант кафедри філософії та історії науки і техніки
24. Михайлов Олег Володимирович, аспірант кафедри філософії та історії науки і техніки
25. Пічкур Костянтин Анатолійович, аспірант кафедри філософії та історії науки і техніки
26. Савчук Олександр Михайлович, аспірант кафедри філософії та історії науки і техніки
27. Синенко Максим Миколайович, аспірант кафедри філософії та історії науки і техніки
28. Ткаченко Олександр Вікторович, аспірант кафедри філософії та історії науки і техніки
29. Шорох Максим Дмитрович, аспірант кафедри філософії та історії науки і техніки

Наукові досягнення школи:

 1. Найбільш вагомі результати за останні 5 років;
 • налагодження наукових та академічних зав’язків із науковцями Литви, Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови, Іспанії, Німеччини, США;
 • розробка освітньо-наукової програми та отримання ліцензії підготовки докторів філософії за спеціальністю 032 – історія та археологія, ОНП – історія науки й техніки;
 • розробка нових навчальних дисциплін для бакалаврів, магістрів, докторів філософії  ДУІТ;
 • збільшення кількості наукових публікацій в журналах, які індексуються в науко-метричних базах Scopus та Web of Science.
 1. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 років;
 • рецензування наукових робіт та публікацій інших дослідників;
 • впровадження в навчальний процес нових навчальних дисциплін для магістрів, докторів філософії  ДУІТ;
 • захист та підготовка до захисту 10 дисертацій здобувачів.
 1. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти, тощо, за останні 5 років. – (НДФУ 2021 рік).
 2. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України, почесні звання, дипломи, тощо, за останні 5 років) – (3) три.
 3. Кількість докторів і кандидатів, підготовлених за останні 5 років – (10) десять.
 4. Кількість патентів, свідоцтв авторського права, отриманих протягом останніх 5 років  –  (5) п’ять.
 5. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років – (4) чотири.
 6. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років – (150) сто п’ятдесят.
 7. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років – (5) п’ять.
 8. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому числі міжнародних, закордонних за останні 5 років – (65) шістдесят п’ять.

Плани та перспективи розвитку наукової школи на 5 років:

 1. семінари – 5
 2. круглі столі – 5
 3. конференції – 5
 4. участь у виставках – 2
 5. публікації у виданнях, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах Scopus та Web of Science – 12
 6. захист дисертацій – 4
 7. заходи щодо популяризації наукової школи:
 • залучення науковців України та світу до публікацій наукових праць в журналі «Історія науки і техніки»;
 • залучення до навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії за спеціальністю 032 – Історія та археологія;
 • залучення студентів до науково-дослідної та винахідницької діяльності;
 • рекламування діяльності наукової школи на сайті університету, в соціальних мережах;
 • створення сайту наукової школи;
 • створення сайтів наукових заходів (конференцій. симпозіумів тощо), що проводяться під егідою наукової школи;
 • співпраця з науковими школами, науково-професійними та громадськими об’єднаннями дослідників історії науки й техніки;
 • подача наукових проектів на міжнародні та національні конкурси науково-дослідних робіт.

Перспективи оновлення кадрового складу наукової школи:

 • створення сприятливих умов для подальшої науково-дослідної роботи випускників аспірантури, докторів філософії; залучення їх до роботи над науковими проектами;
 • подача заявок на наукові проекти молодих науковців;
 • подача заявок на стипендії для молодих науковців;
 • захист дисертацій докторів філософії та докторів наук.
Що ви бажаєте знайти?