Аспірантура і докторантура

Аспірантура і докторантура

Університет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «ДОКТОР НАУК» і «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PhD)»

Доктор філософії (PhD) — це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою Вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії. Особі, яка має науковий ступінь «кандидата наук», пройшла відповідний етап навчання в дослідному підрозділі (докторантурі), підготувала та публічно захистила спеціальну наукову роботу (докторську дисертацію) спеціалізована наукова рада присуджує науковий ступінь «доктора наук». Врахувавши висновок відповідної експертної ради ДАК, МОН України затверджує рішення наукової ради про присудження наукового ступеня та видає диплом доктора наук встановленого зразка.

Державний університет інфраструктури та технологій здійснює підготовку докторів наук за спеціальностями:

 • 032 Історія та археологія
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 271 Морський та внутрішній водний транспорт
 • 273 Залізничний транспорт
 • 275 Транспортні технології (за видами транспорту)

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка докторів філософії:

 • 032 Історія та археологія
 • 051 Економіка
 • 073 Менеджмент
 • 081 Право
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 271 Річковий та морський транспорт
 • 273 Залізничний транспорт
 • 275 Транспортні технології (за видами транспорту)
Детальна інформація про здобуття наукового рівня вищої освіти ДОКТОР НАУК Детальна інформація про здобуття освітньо-наукового рівня вищої освіти ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Контактна інформація:

м. Київ, вул. Кирилівська, 9 (каб. 120-б)
тел. (044) 482-51-32
тел. (066) 178-48-96


Інформація про:

Що ви бажаєте знайти?