Науково-практичні конференції

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і викладачів ДУІТ проводиться щорічно. 

 

Збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів ДУІТ (25 – 27 березня), м. Київ, 2020р.

Збірник тез науково-практичної конференції (Київ, 27-29 березня 2019 року)

Збірник тез науково-практичної конференції (Київ, 26-29 березня 2018 року) Частина 1 

Збірник тез науково-практичної конференції (Київ, 26-29 березня 2018 року) Частина 2 

Участь в міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях

Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції “Управління та адміністрування в умовах протидії гибридним загрозам національній безпеці” (в рамках реалізації проєкту Erasmus+ “Академічна протидія гібридним загрозам”  WARN  610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP), м. Київ, 7 грудня 2020 року

Інформація про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку обліку, фінансів та підприємництва в умовах трансформації економіки», м. Київ, 18 січня 2020 року

Інформація про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінанси, бухгалтерський облік та підприємництво: аналіз тенденцій та перспектив розвитку», м. Київ, 9-10 лютого 2018 року

Інформація про проведення міжнародної науково-порактичної конференції «напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, іноваційності та сталості», м. Запоріжжя, 11 листопада 2017 року

Що ви бажаєте знайти?